загрузка...
 
ПЕРЕДМОВА; Безпека життєдіяльності - Желібо Є.П.
Повернутись до змісту

ПЕРЕДМОВА

Запропонований курс лекцій з нормативної дисципліни “Безпека життєдіяльності” є результатом праці спеціалістів кафедри безпеки життєдіяльності, охорони праці та техніки безпеки Академії державної податкової служби України. Він розрахований на студентів усіх спеціальностей і форм навчання та буде корисним для тих, хто цікавиться питаннями безпеки життєдіяльності.

Курс лекцій охоплює весь теоретичний матеріал, передбачений програмою дисципліни для вищих закладів освіти, затвердженою Міністерством освіти і науки України 4 грудня 1998 року.

При підготовці курсу лекцій автори виходили з того, що “Безпека життєдіяльності” – це інтегрована дисципліна гуманітарно-технічного спрямування, яка є фундаментом загальної освіти з проблем безпеки та базовою дисципліною для подальшого вивчення курсів “Основи охорони праці”, “Охорона праці в галузі”, “Цивільна оборона”, “Безпека економічної діяльності”, “Особиста безпека працівника податкової міліції” та інших спеціальних дисциплін, що вивчають конкретні небезпеки в життєдіяльності людини та способи захисту від них.

Матеріал, поданий у лекціях, має в основному світоглядний характер і спрямований на вивчення фізичної суті усіх видів небезпек, які формуються в процесі будь-якої діяльності, їх загальних властивостей, впливу на організм людини, основ захисту здоров’я та життя.

Автори врахували специфіку діяльності працівників правоохоронних органів, податкової служби і приділили значну увагу психофізіологічним властивостям людини та психофізіологічним факторам небезпек, що найчастіше зустрічаються при виконанні ними професійної діяльності.

Автори будуть вдячні за всі зауваження та побажання щодо змісту курсу лекцій з безпеки життєдіяльності.
загрузка...