загрузка...
 
2.4. Економічна основа функціонування і вдосконалення господарського механізму
Повернутись до змісту

2.4. Економічна основа функціонування і вдосконалення господарського механізму

 Економічною основою функціонування і вдосконалення господарського механізму є відносини власності. Дана теза відображає такі моменти:

1. Найглибшою основою формування і розвитку структури господарського механізму є власність.

2. Відносини власності визначають тип господарського механізму.

3. Формування комерційних інтересів підприємств відбувається на основі всього комплексу відносин, зокрема відносин власності на засоби виробництва.

4. Перетворення відносин власності є також базовим фактором формування ринкового середовища, а отже, ринковою організацією виробництва.

 Власність належить до найважливіших і найскладніших проблем економіки, економічної теорії і теорії механізму господарювання. У традиційному розумінні власність трактують як юридичне поняття, що відображає законодавче регулювання майнових відносин. Враховуючи складну систему юридичних та економічних (виробничих) відносин через їх безперервну єдність у реальній дійсності, можна сказати, що власність – це привласнення благ у соціально певній формі. Об'єктивними основами розвитку різноманіття форм власності є: технологічна багатогранність продуктивних сил суспільства, відмінності у рівнях суспілізації виробництва. Відмінності в економічних інтересах суб'єктів виробництва. Значення різноманіття форм власності:

1.Ускладнюється структура форм господарювання і забезпечується свобода економічного вибору в підприємництві (кооперативи, спільні підприємства, акціонерні підприємства та ін.).

2.Створюються економічні основи самостійності суб'єктів господарювання, які необхідні для розвитку підприємництва і бізнесу.

3.Ускладнюється система розподілу доходів і їх поляризація.

4.Утворюється ринок факторів виробництва і товарної форми набирає робоча сила.

5.Формується різне відношення до засобів виробництва.

6. Вертикальні зв'язки замінюються на горизонтальні.загрузка...