загрузка...
 
Запитання для самоперевірки
Повернутись до змісту

Запитання для самоперевірки

Розкрийте зовнішній та внутрішній аспекти планування.

Розкрийте зміст внутрішніх планів підприємства.

Надайте класифікаційні ознаки планування.

Які існують методи обчислення планових показників?

У чому полягає сутність та класифікація норм та нормативів?

Назвіть основні методи розроблення норм та нормативів.загрузка...