загрузка...
 
Зміст
Повернутись до змісту

Зміст

ЛЕКЦІЯ 1 Економічні і законодавчі питання охорони праці........................................................................5

1 Соціально-економічне значення заходів з охорони праці ....................................................................5

2 Заходи з охорони праці  як найважливіша складова частина економічного і соціального розвитку підприємства  .................................................9

3 Фінансування й облік витрат на заходи з охорони праці ..................................................................10

4 Основні законодавчі акти і документи щодо охорони праці ...................................................................14

ЛЕКЦІЯ 2 Охорона праці в машинобудуванні.......26

1.Безпека праці  в  ливарному виробництві...................27

2. Безпека праці при ковальсько-пресових роботах, термічній  обробці, при зварюванні і паянні...................................................................................31

3. Організація безпечної роботи при механічній обробці матеріалів, безпека в гальванічних цехах............. 37

4. Особливості безпеки автоматизованих ліній і робото-технічних комплексів.............................................39

5. Безпека праці при складальних і фарбувальних роботах.................................................................................44

ЛЕКЦІЯ 3 Охорона праці в хімічній промисловості.............50

1 Гігієна праці і виробнича санітарія в хімічній промисловості...............................................................................50

2 Токсичність хімічних речовин, промислові отрути.  Хімічні опіки та їх попередження........................... 52

3 ЗІЗ. Запобіжні пристосування...............................................54

4 Вибухова та пожежна небезпека матеріалів і речовин........................................................................................57

5 Безпека праці в хімічних лабораторіях, на дослідних установках.................................................................................59

6 Безпека систем, які працюють під тиском...........................60

7 Безпека ремонтних і очисних робіт.................................64

ЛЕКЦІЯ 4 Охорона праці в будівництві....................78

1 Вимоги безпеки в організації будівництва і виконання робіт.........................................................................79

2 Безпека організації будівельного майданчика.....................81

3 Безпека основних видів будівельно-монтажних робіт...........................................................................................84

4 Безпека робіт при експлуатації будівельних машин і механізмів...................................................................93

5 Безпечна експлуатація будівельного оснащення..............   96

6 Санітарно-побутове забезпечення працюючих на будівельному майданчику.................................................99

7 Організація першої допомоги потерпілим на будівельному майданчику ..................................................    100

8 Пожежна безпека на будівельному майданчику ...............102

ЛЕКЦІЯ 5 Охорона праці в адміністративних

будівлях і приміщеннях..........................................................107

1 Характеристика адміністративних будівель та приміщень..............................................................................108

2 Основні нормативні вимоги з улаштування адміністративних приміщень.............................................109

3 Аналіз стану охорони праці в адміністративних приміщеннях................................................110

3.1 Техніка безпеки

3.2 Промислова санітарія

3.3 Пожежна безпека

4 Розроблення заходів щодо забезпечення безпечних умов

 праці в адміністративних приміщеннях................................  119

6 Приклади розв’язання типових задач з курсу...... .....123загрузка...