загрузка...
 
Тести для самоконтролю.
Повернутись до змісту

Тести для самоконтролю.

 Серед запропонованих варіантів знайдіть та обґрунтуйте правильну відповідь:

2.1 Назвіть основні технологічні процеси в машинобудуванні?

1 Ливарне виробництво.

2 Ковальсько-пресові роботи, термічна обробка, зварювання і пайка.

3 Механічна обробка матеріалів.

4 Зварювальні і фарбувальні роботи.

5 Усі перелічені вище технологічні процеси.

2.2 Прояв яких небезпечних факторів на робочих місцях характерний для ливарного виробництва?

1 Пил конденсації.

2 Надлишкове виділення теплоти.

3 Підвищене значення шуму і вібрації.

4 Наявність електромагнітних випромінювань.

5 Наявність машин і механізмів, що рухаються.

2.3 Наявність яких шкідливостей характерна для повітря приміщень ковальсько-пресових виробництв?

1 Масляний аерозоль.

2 Продукти згоряння мастильних матеріалів.

3 Пил окалини і графіту.

4 Токсичні гази від нагрівальних печей.

5 Небезпека виникнення пожежі.

2.4 Які небезпеки найбільш характерні для термічної обробки матеріалів?

1 Небезпека отримання термічних опіків при роботі з розплавами солей.

2 Небезпека ураження електричним струмом.

3 Небезпека травмування машинами і механізмами, що рухаються.

4 Небезпека вибуху і пожежі.

5 Усі перелічені вище небезпеки.

2.5 Назвіть найбільш поширені  травми на робочих місцях у верстатників.

1 Травми рук.

2 Травми очей.

3 Травми голови.

4 Травми ніг.

5 Травми тулуба.

2.6 Чи забезпечують повну безпеку працюючим автоматизовані лінії і робото технічні комплекси?

1 Так.

2 Ні.

2.7 Основними причинами виникнення аварійних ситуацій на промислових роботах (ПР) можуть бути:

1 Неправильні (непередбачені) рухи ПР під час навчання, налагодження й автоматичної роботи.

2 Порушення паспортних параметрів ПР (вантажопідйомності, невідповідність захватів розмірам деталі).

3 Розміщення пультів керування всередині робочого простору.

4 Незручність і тісне розміщення технологічного устаткування.

5 Відсутність інформації операторові про виниклі позаштатні ситуації і неполадки.

2.8 З якою швидкістю допускається переміщення ПР під час навчання і налагодження?

1 2,0 м/сек.

2 1,5 м/сек.

3 1,0 м/сек.

4 0,5 м/сек.

5 0,3 м/сек.

2.9 Якою повинна бути відстань огородження ПР від меж небезпечної зони?

1 Не менше 2 метрів.

2 Не менше 1,5 метрів.

3 Не менше 1 метри.

4 Не менше 0,8 метри.

5 Не менше 0,5 метра.

2.10 Якими факторами визначається безпека праці при складанні виробів?

1 Видом  з'єднань, які використовуються.

2 Номенклатурою виробів і складальних одиниць.

3 Розмірами і масою виробів.

4 Кваліфікацією працівників.

5 Ритмічністю роботи підприємства.загрузка...