загрузка...
 
ВСТУП
Повернутись до змісту

ВСТУП

Коливання з давніх часів стали предметом всебічного наукового інтересу. У зв'язку з цим налічується надзвичайно велика кількість праць, присвячених розвитку й застосуванню теорії коливань. Висококваліфікованому інженеру необхідно знати властивості й закони коливань, уміти виявляти позитивні й негативні сторони процесу.

У навчальному посібнику викладені основи методу скінченних елементів у застосуванні до розв’язання задач коливань механічних систем.

Перший розділ містить короткі відомості про коливання систем із зосередженими параметрами й континуальних систем. При цьому мається на увазі, що читач знайомий з основними поняттями й визначеннями в рамках курсів вищих навчальних закладів.

У наступних розділах докладно розглянуті основи методу скінченних елементів стосовно до конкретних задач аналізу вільних і вимушених коливань механічних систем. Докладно розглянуто значну кількість прикладів для більш глибокого засвоєння викладеного матеріалу.

У підручнику широко використовується матричне числення, що значно спрощує теоретичні викладення. Чимала увага приділяється вибору способу складання диференціальних рівнянь коливань, розв’язанню в буквеному вигляді, з'ясуванню фізичної сутності отриманих результатів.загрузка...