загрузка...
 
1.4.2 Аналіз вільних незгасальних коливань
Повернутись до змісту

1.4.2 Аналіз вільних незгасальних коливань

У випадку вільних незгасальних коливань матричне диференціальне рівняння (23) набуває вигляду

(24)

Частинний розв’язок цього рівняння шукаємо у вигляді головних (синхронних і синфазних) коливань

(25)

де и – вектор-стовпець амплітудних коефіцієнтів (форма коливань, власний вектор);

А – амплітуда головних коливань.

Підставивши розв’язок (25) у рівняння (24), отримаємо

(26)

Нетривіальний розв’язок останнього рівняння відносно вектора и існує лише у випадку, коли виконується умова

(27)

Отримане рівняння називається віковим (частотним) рівнянням.

Усі корені  вікового рівняння є дійсними числами. Арифметичні значення квадратних коренів з  є власними частотами коливань системи.

Упорядкована сукупність власних частот

(28)

називається спектром власних частот.

Підстановкою значення i-ї власної частоти у вираз (26) отримаємо систему (N – 1) незалежних рівнянь відносно N невідомих компонентів вектора и.

Припустивши, наприклад, що и1 = 1, отримаємо власну форму коливань системи, яка відповідає i-й власній частоті

(29)загрузка...