загрузка...
 
ПРИКЛАДИ
Повернутись до змісту

ПРИКЛАДИ

Приклад 3

Визначити власні частоти поздовжніх коливань стрижня (рисунок 9).

 

Рисунок 9

Розв’язання

Рівняння форми коливань (53)

Граничні умови

Задовольнимо граничні умови

звідки отримаємо

Оскільки пошуку підлягають нетривіальні розв’язки, то

та

Число п відповідає номеру власної частоти

Перші три власні частоти становлять

Форми коливань, що відповідають першим трьом власним частотам:

наведені на рисунку 10.

 

Рисунок 10

Приклад 4

Визначити власні частоти поперечних коливань балки, наведеної на рисунку 11.

 

Рисунок 11

Розв’язання

Рівняння форми коливань (58)

Граничні умови

Задовольнимо граничні умови

звідки

Оскільки пошуку підлягають нетривіальні розв’язки, то необхідно виконання умови

або:

Гіперболічний синус при будь-яких значеннях аргументу не може набувати нульового значення, тому отримаємо:

звідки

Число п відповідає номеру власної частоти

де т – маса балки:

Перші три власні частоти визначаються за формулами

Форми коливань, що відповідають цим першим трьом власним частотам, наведені на рисунку 12 й обчислюються за формулами:

 

Рисунок 12загрузка...