загрузка...
 
3.2.2 Лінійний пружний елемент
Повернутись до змісту

3.2.2 Лінійний пружний елемент

Розглянемо лінійний пружний неінерційний елемент жорсткістю с, обмежений вузлами i та j (рисунок 14).

 

Рисунок 14 – Лінійний пружний елемент

Вузлові переміщення елемента позначимо иi та uj.

Компоненти матриці інерції елемента дорівнюють нулю.

Потенціальна енергія елемента

(84)

Компоненти матриці жорсткості елемента за формулою (18):

(85)

Матриця жорсткості елемента

(86)загрузка...