загрузка...
 
3.3.5 Урахування розподіленого навантаження
Повернутись до змісту

3.3.5 Урахування розподіленого навантаження

У випадках, коли потрібно врахувати розподілене навантаження, що діє уздовж осі стрижня, необхідно замінити його статично еквівалентною системою зосереджених у вузлах поздовжніх зусиль.

Розподілене по довжині навантаження інтенсивності р(х) (рисунок 40) замінюється еквівалентною системою двох зосереджених у вузлах сил таким чином, щоб робота дійсної системи навантаження на відповідних переміщеннях дорівнювала роботі еквівалентної системи сил на вузлових переміщеннях.

Так, відповідно до виразу (77) для навантаження, рівномірно розподіленого вздовж стрижневого двовузлового елемента, отримаємо (рисунок 40а):

(123)

 

Рисунок 40 – Заміна розподіленого навантаження зосередженими у вузлах елемента силами

Для рівномірно розподіленого навантаження вздовж стрижневого тривузлового елемента

(124)

Аналогічно для рівномірно розподіленого навантаження вздовж стрижневого чотиривузлового елемента

(125)

Для навантаження, розподіленого уздовж стрижня за лінійним законом (рисунок 40б):

(126)

можна отримати:

1) для двовузлового елемента

(127)

2) для тривузлового елемента

(128)

3) для чотиривузлового елемента

(129)загрузка...