загрузка...
 
3.3.6 Недеформований стрижень
Повернутись до змісту

3.3.6 Недеформований стрижень

Розглянемо стрижень довжиною l як абсолютно тверде тіло, обмежений вузлами i та j (рисунок 45).

 

Рисунок 45 – Недеформований стрижень

Кінетична енергія стрижня, що рухається плоскопаралельно, дорівнює сумі кінетичної енергії поступального руху та кінетичної енергії обертання навколо осі, що проходить через центр мас:

(130)

де т – маса елемента;

IC – момент інерції стрижня відносно осі, що проходить через центр мас:

(131)

 – швидкість поперечного переміщення центра мас:

(132)

 – кутова швидкість обертання стрижня:

(133)

Таким чином

(134)

Компоненти матриці інерції за формулою (18):

(135)

Матриця жорсткості елемента

(136)

Компоненти матриці жорсткості елемента дорівнюють нулю.загрузка...