загрузка...
 
3.4.3 Урахування розподілених навантажень
Повернутись до змісту

3.4.3 Урахування розподілених навантажень

У випадках, коли потрібно врахувати навантаження у вигляді розподіленої поперечної сили інтенсивністю р(х), або розподіленого моменту інтенсивністю ?(х), необхідно перейти до статично еквівалентної системи зосереджених у вузлах поперечних зусиль і згинальних моментів (рисунок 62). Це робиться таким чином, щоб робота дійсної системи навантаження на відповідних переміщеннях дорівнювала роботі еквівалентної системи сил на вузлових переміщеннях.

Так, за формулою (77) для рівномірно розподіленого уздовж двовузлового балкового елемента поперечного навантаження отримаємо (рисунок 62а):

(161)

Для рівномірно розподіленого навантаження вздовж балкового тривузлового елемента

   (162)

 

Рисунок 62 – Заміна розподіленого навантаження вектором узагальнених вузлових сил

Для поперечного навантаження, розподіленого вздовж балки за лінійним законом (рисунок 62б):

(163)

можна отримати:

1) для двовузлового елемента

(164)

2) для тривузлового елемента

(165)

Для рівномірно розподіленого вздовж двовузлового балкового елемента згинального моменту матимемо (рисунок 62в):

(166)

Для рівномірно розподіленого моменту вздовж балкового тривузлового елемента

(167)

Для згинального моменту, розподіленого вздовж балки за лінійним законом (рисунок 62г):

(168)

можна отримати:

1) для двовузлового елемента

(169)

2) для тривузлового елемента

(170)загрузка...