загрузка...
 
Розділ 1
Повернутись до змісту

Розділ 1

1.1 Що називається енергією міжатомного зв'язку в металах?

1.2 Технічна міцність відрізняється від теоретичної тим, що…

1.3 Яким комплексом механічних властивостей повинні володіти метали?

1.4 Чим характеризується точкова недосконалість кристалічної ґратки?

1.5 Лінійна недосконалість кристалічної будови характеризується тим, що …

1.6 Чим характеризується поверхнева недосконалість твердого тіла?

1.7 У чому суть теорії Тейлора та Одінга?

1.8 Гранична щільність дислокацій у металах визначається…

1.9 Що означає поняття «анізотропія матеріалу»?

1.10 Дефекти АКС впливають на властивості металів тим, що вони …

1.11 Чим відрізняються мікроскопічні дефекти структури?

1.12 Мозаїчна структура відрізняється тим, що …

1.13 Макроскопічні дефекти характеризуються тим, що вони …

1.14 Механізм ковзання відрізняється від двійникування тим, що…

1.15 Основні причини утворення флокенів полягають у…

1.16 Можливості утворення тріщин при гартуванні обумовлені тим, що …

1.17 Що являє собою явище полігонізації?загрузка...