загрузка...
 
Розділ 4
Повернутись до змісту

Розділ 4

4.1 Діаграма деформації характеризує….

4.2 Основними вузлами і деталями випробувальної машини на розтягування є…

4.3 З якою метою елементи системи навантаження роблять достатньо потужними?

4.4 Чим відрізняються діаграми розтягування з наявністю площадки текучості й без неї?

4.5 Суть математичного запису закону Гука полягає в…

4.6. Фізична межа текучості відрізняється від умовної тим, що …

4.7 У яких сталях на діаграмі розтягування зазначається величина допуску деформації?

4.8 Величина пружної і пластичної деформації визначається на діаграмі стану шляхом …

4.9. Дотримання геометричної і фізичної подібності зразків при випробуваннях матеріалів необхідне для …

4.10 Залежність Петча-Хола відображає …

4.11 Яке напруження при розтягуванні зразків більше: істинне чи умовне?загрузка...