загрузка...
 
Розділ 5
Повернутись до змісту

Розділ 5

5.1 Основними константами пружних властивостей є…

5.2 Фізичний сенс модулів пружності полягає в тому, що…

5.3 Узагальнений закон Гука характеризує…

5.4 Для яких матеріалів значення модуля нормальної пружності розрізнятимуться?

5.5 Модулі пружності для матеріалів W, Pb різко відрізняються з причини …

5.6 Нерівномірність розподілу напруження в металі може бути обумовлена …

5.7 Ефект Баушингера полягає в …

5.8 Що таке пружна післядія?

5.9 Внутрішнє тертя як метод дослідження дозволяє використовувати…

5.10 Ефект Снука полягає в тому, що …загрузка...