загрузка...
 
Розділ 6
Повернутись до змісту

Розділ 6

6.1. Що означає поняття «руйнування твердого тіла»?

6.2 Класифікація основних видів руйнування матеріалів відображає…

6.3 Основними шляхами вирішення проблеми руйнування є …

6.4 Перелічить основні характеристики в'язкого руйнування матеріалу…

6.5 Основними характеристиками крихкого руйнування металів є …

6.6 Критеріями руйнування Гріффітса є …

6.7 Концентратор пружного напруження – це…

6.8 Як розподіляються напруження за перетином деталі за наявності концентратора напружень?

6.9 До макроскопічних концентраторів напружень належать …

6.10 До мікроскопічних концентраторів напружень відносять …

6.11 Коефіцієнт концентрації напруження відображає …загрузка...