загрузка...
 
3.2  Залежність коефіцієнта відбиття від атомного номера
Повернутись до змісту

3.2  Залежність коефіцієнта відбиття від атомного номера

Число траєкторій електронів, що перетинають поверхню твердого тіла, збільшується зі збільшенням атомного номера матеріалу мішені. Якісна крива залежності коефіцієнта відбиття h від Z наведена на рисунку 1.9.

 

Рисунок 1.9 – Залежність коефіцієнта відбиття електронів від атомного номера мішені

Рівняння, що описує  цю залежність, має такий вигляд:

.     (1.12)

Якщо мішень являє собою однорідне з’єднання кількох хімічних елементів, то для цього випадку загальний коефіцієнт відбиття визначається за співвідношенням

        ,  (1.13)

де сi – масова частка кожного елемента; ?і – коефіцієнт відбиття для кожного і-го елемента.загрузка...