загрузка...
 
Завдання значень URL
Повернутись до змісту

Завдання значень URL

Директива @import і властивість background-image вимагають вказівки значення URL для завдання місцезнаходження відповідного ресурсу (таблиці стилів або файлу зображення). URL задається з використанням наступної форми запису, де URL є URL. Зверніть увагу, що не можна робити пропуски між url і символом відкриваючої дужки (

url(URL).

Ви можете використовувати повністю заданий URL, як в таких прикладах:

MyStyles.css);

INVENTORY

{background-image:url(file:///E:Example CodeBackground.gif)}.

Або ви можете використовувати частковий URL, який задає місцезнаходження щодо місцезнаходження файлу таблиці стилів, що містить URL. Відносні URL у таблицях стилів працюють подібно URL в HTML-сторінках. Наприклад, якщо файл таблиці стилів знаходиться у папці Example Code, наступний відносний URL буде еквівалентний повному URL з попереднього прикладу.

INVENTORY {background-image:url(Background.gif)}.

Крок другий: пов'язання таблиці стилів з XML-документом

Щоб пов'язати таблицю каскадних стилів з XML-документом, ви повинні вставити в документ зарезервовану інструкцію щодо обробки xml-stylesheet. Ця інструкція з обробки має таку узагальнену форму запису, де CSSFilePath задає місцезнаходження файлу таблиці стилів:

Ви можете використовувати повний URL, наприклад:

Inventory01.css"?>.

Частіше використовується частковий URL, який задає місцезнаходження щодо місцезнаходження XML-документа, що містить інструкцію з обробки xml-stylesheet, наприклад:

.

(Відносний URL використовується частіше, оскільки, як правило, ви зберігаєте файл таблиці стилів у тій самій папці, що і XML-документ, або в одній із вкладених папок).

Як правило, ви додаєте інструкцію з обробки xml-stylesheet у пролог XML-документа за оголошенням XML.

Можливість приєднувати до XML-документа зовнішню таблицю стилів збільшує гнучкість форматування документа. Ви можете повністю змінити вид документа, просто приєднавши до нього іншу таблицю стилів. Щоб зробити це, достатньо всього лише відредагувати URL в інструкції з обробки xml-stylesheet – не вносячи ніяких інших змін в XML-документ.

Ви можете включити в XML-документ декілька таблиць стилів, вставивши для кожної з них інструкцію з обробки xml-stylesheet на початку XML-документа, наприклад:

.

Можливість пов'язування з декількома таблицями стилів дозволяє вам зберігати групи взаємозв'язаних правил в окремих файлах, а потім об'єднувати їх при створенні документів певних типів.

Якщо ви встановлюєте зв'язки з декількома таблицями стилів, браузер об'єднує правила з різних таблиць. Якщо окремі таблиці стилів містять конфліктуючі правила, правила з останньої позв’язуваної з документом таблиці стилів мають пріоритет над правилами, що містяться в попередніх таблицях стилів.загрузка...