загрузка...
 
Запитання. Завдання
Повернутись до змісту

Запитання. Завдання

Визначте необхідність одержання базового рівня освіти у сфері законодавства про релігію і церкву.

Яким чином розрізняються свобода совісті в загальнолюдському та політико-правовому значеннях?

Визначте сутність категорій «свобода» та «совість». Поясніть, чому при визначенні категорії «свобода совісті» не можна механічно поєднувати ці дві категорії?

Охарактеризуйте свободу совісті як теоретико-правову модель.

Обґрунтуйте неможливість абсолютної свободи людини як члена соціальної спільноти.

Поясніть, чому Дж. Ст. Мілль наголошував на обов’язкові держави гарантувати право на свободу думки?

Встановіть і поясніть відношення між категоріями та поняттями «свобода совісті», «свобода релігії», «свобода віросповідання».

Визначте поняття «свобода в релігії». Чому в історії релігії реалізація свободи в релігії часто поставала проблематичною і розцінювалася як єресь?

Яке значення в сучасному світі має поняття толерантності?

Визначте та поясніть умови забезпечення релігійної толерантності.загрузка...