загрузка...
 
Запитання. Завдання
Повернутись до змісту

Запитання. Завдання

Простежте історичний розвиток ідеї свободи совісті.

Розкрийте історичний процес законодавчого закріплення свободи совісті та релігії.

Розкрийте роль європейського Просвітництва у становленні і розвитку ідеї свободи совісті та її практичній реалізації.

Поясніть і обґрунтуйте висновок Дж. Локка: «Там, де немає закону, немає і свободи». Чи послуговується Дж. Локк у своєму висновку поширеною в добу Просвітництва тезою про свободу як пізнану необхідність?

Визначте вклад представників класичної німецької філософії І.Канта та Ґ.В.Ф. Геґеля у формування теорії правової держави.

Розкрийте правовий зміст понять «людина», «особистість», «громадянин».

Здійсніть класифікацію прав і свобод за способом їх установлення.

Дайте характеристику сучасних поглядів на приналежність права на свободу совісті до тієї чи іншої групи прав та свобод.

Обґрунтуйте необхідність обмежень щодо здійснення права на свободу совісті і віросповідання. Які обмеження щодо здійснення права на свободу совісті і віросповідання визнає Конституція України?

Обґрунтовано визначте найвпливовіші міжнародну всесвітню та регіональну організації, які опікуються захистом прав і свобод людини, зокрема права на свободу совісті.загрузка...