загрузка...
 
Запитання. Завдання
Повернутись до змісту

Запитання. Завдання

Встановіть структурні елементи правового інституту свободи совісті та релігії в Україні.

Визначте    основні    міжнародні    та   регіональні   документи,   що регулюють відносини в сфері свободи думки, совісті й релігії.

Визначте зміст основних положень Загальної декларації прав людини щодо свободи думки, совісті й релігії.

Проаналізуйте трансформацію змісту права на свободу думки, совісті й релігії, що знайшла відображення в Міжнародному пакті про громадянські і політичні права в порівнянні з Загальною декларацією прав людини.

Установіть особливості Конвенції про захист прав і основних свобод людини у сфері захисту права на свободу думки, совісті й релігії.

Визначте характер впливу рішень Європейського Суду з прав людини на законодавство України у сфері захисту права на свободу совісті й релігії.

Визначте міжнародні та регіональні договори з ратифікацією яких Україна взяла на себе зобов’язання привести внутрішнє законодавство до міжнародних стандартів захисту прав і свобод людини. З’ясуйте стан імплементації міжнародних договорів у сфері захисту права на свободу думки, совісті й релігії у правову систему України.

Поясніть тезу про комплексний характер та відкритість майбутньому Конвенції про захист прав і основних свобод людини.

Порівняйте характер обмежень, які накладає міжнародне та внутрішнє право України на здійснення права на свободу совісті.

Яких заходів необхідно вжити Україні з метою наближення до міжнародних стандартів забезпечення права на свободу думки, совісті й релігії?

З’ясуйте, чому юридичний конструкт «право на свободу совісті», використаний в міжнародних правових актах і Конституції України, є точнішим за конструкт «свобода совісті», використаний в Конституції Російської Федерації?загрузка...