загрузка...
 
Запитання. Завдання
Повернутись до змісту

Запитання. Завдання

Розкрийте в історичному аспекті процес нормативно-правового регулювання відносин у сфері релігії в Україні.

Порівняйте радянське та сучасне українське законодавство про релігію і церкву.

Визначте зміст поняття «законодавство України про свободу совісті та релігії».

Відносини між якими суб’єктами права регулює Закон України «Про свободу совісті та релігійні організації»?

Встановіть принципи, на яких базується Закон України «Про свободу совісті та релігійні організації».

Визначте рівень відповідності Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» міжнародним стандартам у сфері захисту права на свободу думки, совісті й релігії.

Які переваги надає релігійній організації правовий статус релігійної організації?

Розкрийте механізм набуття релігійною організацією правового статусу релігійної організації.

Охарактеризуйте процес правового регулювання реституції церковного майна в Україні.

Визначте різницю між правовими поняттями «повернення культових будівель і майна» та «передача культових будівель і майна» релігійним організаціям.

Які права мають релігійні організації та громадяни згідно з Конституцією України та Законом України «Про свободу совісті та релігійні організації»?

Визначте кроки України в напрямку забезпечення прав окремих категорій віруючих. Назвіть правові акти, що були прийняті в Україні для забезпечення цих прав.загрузка...