загрузка...
 
Література для самостійної роботи студентів
Повернутись до змісту

Література для самостійної роботи студентів

Гриценко В. Ідентифікаційний номер фізичної особи – платника податків: чи є можливість від нього відмовитися? // Юридичний журнал. – 2004. – № 3.

Громадянське суспільство в сучасній Україні: специфіка становлення, тенденції розвитку / За ред. Ф.М. Рудича. – К., 2006.

Друзенко Г. Статус юридичної особи для церкви: мрія чи реальність? // Юридичний журнал. – 2003. – № 10.

Закон СРСР «Про свободу совісті та релігійні організації» від 1 жовтня 1990 р. // Людина і світ. – 1990. – №11. – С. 11-15.

Закон України «Про свободу совісті та релігійні організації» № 987-ХІІ від 23 квітня 1991 р. // Офіційний сайт ВР України //

Земельний кодекс України // Офіційний сайт ВР України //

Релігієзнавство: Навч. посіб. / За ред. С.А. Бублика. – К., 2001.

Рибачук М., Білоус О. Проблема реституції церковного майна  // Політичний менеджмент. – 2003. – № 3.загрузка...