загрузка...
 
ЗМІСТ
Повернутись до змісту

ЗМІСТ

Вступ  4

Тема 1. Сутнісна характеристика господарських рішень  6

1.1. Поняття господарських рішень та їх ознаки  6

1.2. Способи формалізації та реалізації господарських рішень…..8

1.3. Якість та ефективність господарських рішень  8

Тема 2. Особливості прийняття рішень господарської діяльності..12

2.1. Процес прийняття господарських рішень  12

2.2. Основні моделі та засоби прийняття рішень  14

2.3. Характер та умови прийняття господарських рішень  16

Тема 3. Методичні основи розроблення та обґрунтування господарських рішень  19

3.1. Методи розроблення рішень господарської діяльності 19

3.2. Обґрунтування господарських рішень  21

3.3. Прогнозування та аналіз господарських рішень  23

Тема 4. Невизначеність як першопричина ризику підприємницької діяльності 25

4.1. Сутність та види невизначеності 25

4.2. Критерії прийняття рішень в умовах невизначеності 27

Тема 5. Підприємницькі ризики та їх вплив на прийняття господарських рішень  31

5.1. Характеристика ризику як економічної категорії 31

5.2. Класифікація підприємницьких ризиків  34

5.3. Критерії прийняття рішень за умов ризику  36

Тема 6. Обґрунтування інвестиційних та фінансових рішень  38

6.1. Проектний ризик та прийняття господарських рішень  38

Тема 7. Оцінювання підприємницьких ризиків  46

7.1. Якісний аналіз ризиків підприємницької діяльності 46

7.2. Кількісний аналіз ризиків господарювання  48

Тема 8. Основи ризик-менеджменту  52

8.1. Особливості управління ризиками господарської діяльності 52

8.2. Напрями та методи регулювання ступеня ризику  54

Список літератури  56загрузка...