загрузка...
 
5.2. Класифікація підприємницьких ризиків
Повернутись до змісту

5.2. Класифікація підприємницьких ризиків

Ефективність організації управління ризиком багато в чому зумовлюється класифікаційною системою, яка включає групи, категорії, види, підвиди та різновиди ризиків. Завдяки науково обґрунтованій класифікації ризику можна чітко визначити місце конкретного виду ризику в їх загальній системі та вможливити ефективне застосування відповідних методів, прийомів управління ризиком. Широко використовуються різноманітні способи класифікації ризиків, але не існує однозначного підходу до певних класифікаційних ознак.

Класифікація ризиків та його типів, згрупованих за певними ознаками, наведена в табл. 5.1.

Таблиця 5.1 – Основні класифікаційні ознаки ризиків та його типів

Класифікаційна ознака

Види ризиків

1

2

Залежно від можливого результату

чистий ризик; спекулятивний ризик

За ступенем об’єктивності та суб’єктивності рішень

з об’єктивною; суб’єктивною; об’єктивно-суб’єктивною ймовірністю

За кількістю суб’єктів ризику

індивідуальний; груповий

За ситуацією

стохастичний (в умовах невизначеності); конкурентний (в умовах конфлікту)

За ступенем обґрунтованості прийняття ризику

обґрунтовані ризики; частково обґрунтовані; авантюрні ризики

За джерелом виникнення ризику

ризик, пов’язаний із господарською діяльністю; ризик, пов’язаний з особою підприємця; ризик, пов’язаний з нестачею інформації про стан зовнішнього середовища

За видами діяльності підприємства

виробничий ризик; фінансовий ризик; інвестиційний ризик; валютний ризик; юридичний ризик; страховий ризик; інноваційний ризик

За ступенем належності до підприємницької діяльності

підприємницький ризик; непідприємницький ризик

За рівнем виникнення

ризики мікрорівня; ризики галузевого походження; ризики міжгалузевого походження; регіональні ризики; державні ризики; глобальні (міжнародні, всесвітні) ризики

За сферою походження

соціально-політичний ризик; адміністративно-законодавчий ризик; виробничий ризик; комерційний ризик; фінансовий ризик; природно-екологічний ризик; демографічний ризик; геополітичний ризик

За частотою виникнення

одноразові (короткострокові); багаторазові (постійні)

За ступенем системності

несистемні (унікальні) ризики; системні ризики

За відповідністю допустимим межам

допустимі ризики; критичні ризики; катастрофічні ризики

За адекватністю часу ухвалення рішення про реагування на реалізовані ризики

ризики попереджувальної групи; поточні ризики; запізнілі ризики

За масштабами впливу або за сферою охоплення

одноособові ризики; багатоособові ризики

За можливістю прогнозування

прогнозовані ризики; ризики, що частково не прогнозуються (форс-мажорні); непрогнозовані ризики

За ступенем впливу на діяльність суб’єкта господарювання під час реалізації ризику

негативний ризик; нульовий ризик; позитивний ризик

Подана вище класифікація становить практичний інтерес для організації та управління підприємством в умовах ринкової економіки.загрузка...