загрузка...
 
8.2. Напрями та методи регулювання ступеня ризику
Повернутись до змісту

8.2. Напрями та методи регулювання ступеня ризику

Вибір методів та інструментів регулювання ступеня підприємницького ризику є важливим етапом процесу управління.

Основні напрями та методи регулювання ступеня ризику подані в табл. 8.1.

Таблиця 8.1 – Напрями та методи впливу на ступінь ризику господарювання

Напрям впливу

Методи регулювання ступеня ризику

1

2

Уникнення ризику

відмова від ненадійних партнерів, постачальників;

відмова від прийняття ризикованих проектів, рішень

Компенсація ризику

стратегічне планування діяльності;

прогнозування зовнішньої економічної ситуації;

моніторинг соціально-економічного та правового середовища;

активний цілеспрямований маркетинг

Збереження ризику

відмова від будь-яких дій, спрямованих на компенсацію збитку (без фінансування);

створення спеціальних резервних фондів у натуральній або грошовій формі (фондів самострахування або фондів ризику);

залучення зовнішніх джерел (отримання кредитів та позик, державних дотацій для компенсації збитків та відновлення виробництва)

Передача ризику

страхування;

передача ризиків через укладання договорів факторингу, поручительства;

передача ризику через укладання біржових угод (хеджування)

Зниження ризику

диверсифікація;

здобуття додаткової інформації;

лімітування

Реалізація розглянутих вище методів передбачає певні витрати, які можуть істотно різнитися за своїм рівнем. Проблема управління ризиками полягає у визначенні та впровадженні в практику «оптимальних» (раціональних) методів, завдяки яким буде зменшено сукупні витрати об’єкта або отримано максимально можливу в такій ситуації вигоду.

Вибір конкретного методу залежить від досвіду та можливостей суб’єкта господарювання. Але найкращим варіантом вибору напряму оптимізації ризику є обґрунтована комбінація кількох методів.загрузка...