загрузка...
 
Лекція 2 Тема «Речення. Просте двоскладне речення»
Повернутись до змісту

Лекція 2 Тема «Речення. Просте двоскладне речення»

План

Речення як основна одиниця синтаксису. Основні ознаки речення.

Структурно-семантичні типи речень.

Просте двоскладне речення. Головні члени речення. Підмет: основні ознаки, семантика. Види підметів за структурою. Присудок: основні ознаки, семантика. Види присудків за структурою:  простий дієслівний, складений дієслівний, складений іменний, складний. Складні випадки синтаксичного зв’язку між підметом і присудком. Тире між підметом і присудком.

Другорядні члени речення. Означення. Види означень за характером синтаксичного зв’язку із означуваним словом. Прикладка як різновид означення. Правопис прикладок.

Додаток: диференційні ознаки, семантичні відтінки, способи вираження. Додаток прямий і непрямий.

Обставина: диференційні ознаки, способи вираження. Види обставин за значенням.загрузка...