загрузка...
 
ГОЛОВНІ ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ
Повернутись до змісту

ГОЛОВНІ ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ

 

 

Подпись: Простий дієслівний присудок 
виражається одним дієсловом
       

 

Овал: Увага!
Скругленный прямоугольник: Простий дієслівний присудок 
може ускладнюватися
1) двома однаковими повторюваними формами одного й того ж слова: Падав і падав перший сніг.
2) двома однаковими повторювальними формами з часткою ТАК: Сказав так сказав.
3) повторенням однокореневих дієслів: В житті ти мене знать не знаєш… (І.Франко).
 4) сполученням двох дієслів, з яких одне є основним, а друге – семантично неповноцінним й передає додаткові значення й модальні відтінки (раптовість, несподіваність, тривалість, спонукання, неможливість виконання дії): Ось візьму дошию сорочину, у портфель букварика вкладу... (В.Ткаченко)

 

 

Скругленный прямоугольник: СКЛАДНИЙ ПРИСУДОК
становить комбінацію різних типів складених присудківзагрузка...