загрузка...
 
Лекція 3 Тема «Односкладні речення. Неповні речення. Нечленовані конструкції»
Повернутись до змісту

Лекція 3 Тема «Односкладні речення. Неповні речення. Нечленовані конструкції»

План

Поняття про неповне речення як синтаксичну одиницю. Типи односкладних речень.

Різновиди дієслівних односкладних речень: особові, безособові, інфінітивні.  Способи вираження головного члена речення.

Іменні (номінативні) односкладні речення. Види номінативних речень (буттєві, вказівні, оцінні). Способи вираження головного члена в номінативних реченнях.

Неповні речення. Структурні різновиди неповних речень.

Поняття про слова-речення (нечленовані конструкції). Різновиди нечленованих конструкцій.загрузка...