загрузка...
 
2.3 Приєднувальна частина
Повернутись до змісту

2.3 Приєднувальна частина

Приєднувальна частина такого різця - призма. Висота і ширина перетину визначаються так [13]. Згинаючий момент можна записати як

 і .

Для призматичної державки момент опору перетину дорівнює

,

 тоді

.

Якщо у перетині квадрат, то . Коли  використовується прямокутник, то . Виліт різця lв залежить від h. Звичайно це півтори висоти, тобто . За розрахованими значеннями h та b вибрати ближче більше число із ряду: 10, 12, 16, 20, 25, 30, 40, 45, 50, 60, 80.

 

Для загартованої державки [?згин]=40 кг/мм2, незагартованої - [?згин]=20 кг/мм2.

Причому «гніздо» проектується таким чином (рис.2.6), щоб вершина різця завжди визначалася координатами, які дорівнюють висоті державки та довжині усього різця.

Довжина різця призначається із спеціального ряду, де кожне числове значення позначається відповідною літерою (табл. 2.3).

Таблиця 2.3 – Довжина різця

Позначення

A

B

C

D

E

G

H

J

K

L

M

Довжина,  мм

32

40

50

60

70

80

100

110

125

140

150

Продовження таблиці  2.3

Позначення

N

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Довжина,

мм

160

170

180

200

250

300

350

400

450

СКзагрузка...