загрузка...
 
5 МАШИННІ ЦИЛІНДРИЧНІ РОЗВЕРТКИ 5.1 Призначення і типи розверток
Повернутись до змісту

5 МАШИННІ ЦИЛІНДРИЧНІ РОЗВЕРТКИ 5.1 Призначення і типи розверток

Розвертка призначена для виготовлення точних отворів. Залежно від технологічних вимог за допомогою розверток можна отримати отвори з точністю від 10 до 6 квалітетів  при  шорсткості  обробленої поверхні Ra =(6,3-0,4). Розвертка застосовується після попередньої обробки отворів зенкером, розточувальним різцем або свердлом і може бути використана як чистовий або чорновий інструмент.

Правильна робота розвертки залежить від конструкції і якості її виготовлення, від умов експлуатації (режиму різання, охолодження, величини припуску, якості заточування і доведення різальних кромок).

 

Є різні типи розверток. Вони відрізняються залежно від характеру застосування, форми оброблюваного отвору, форми приєднувальної поверхні, конструкції зубів, регулювання на розмір, інструментального матеріалу: ручні циліндричні з хвостовиком;  ручні розтискні; машинні циліндричні з хвостови-ком (циліндричним (рис. 5.1а; рис. 5.2) або з конусом Морзе (рис. 5.3)) і насадні (суцільні із висо-колегованої сталі (рис.5.1б) або  осна-щені напаяними плас-тинами  твердого сплаву, зі вставними зубами із високо-легованої сталі (рис.5.1в) чи  оснаще-ними   твердим спла-вом); конічні  (під конічні штифти, конічну різь, конус Морзе, метричний  конус, конусність 1 : 30); котельні.

 

Суцільні розвертки не довговічні через швидке зменшення діаметра після переточувань. Тому краще використовувати розвертки із вставними зубами (рис. 5.1 в), які можна заміняти після втрати розміру, або регу-лювати. Допустиме регулювання колива-ється у межах 1-2 мм.

 

Корпус розвертки виготовляється у вигляді циліндра або багатогранника з кількістю граней, яка дорівнює кількості зубів. Циліндр, як тіло обертання, легше виготовити і контролювати. Через це такий корпус викорис-товується частіше.

Конструкція складеної роз-вертки не може забезпечити точне розміщення рі-зальних кромок усіх ножів на одному діаметрі. Тому після складання її шліфують по діаметру з подальшим заточуванням ножів.загрузка...