загрузка...
 
5.2 Конструктивні параметри циліндричних розверток
Повернутись до змісту

5.2 Конструктивні параметри циліндричних розверток

Основними конструктивними елементами розгортки є різальна і калібрувальна частини, кількість і напрям зубів, геометрія, нерівномірний крок зубів, профіль канавки, приєднувальна частина.

Різальна частина. Кут j різальної частини визначає співвідношення між шириною і товщиною стружки, складові зусилля різання. Він впливає на видалення стружки, зношення інструменту і  якість обробленої поверхні.

Зміна співвідношення складових зусилля різання змінює величину пружних деформацій на обробленій поверхні, що призводить до зміни розміру отвору. Малий кут j сприяє плавному входу і виходу розвертки.

Згідно з дослідженням І.І.Семенченка [13] розбиття, конусність і овальність отвору при кутах j від 5 до 45° знаходяться у межах допуску, хоча кращі результати показували розвертки з j= 15°. Проте шорсткість обробленої поверхні при роботі розвертки з кутом j=(20-40°) вища, ніж при куті j= 15°.

 

На цій підставі можна дійти висновку, що оптимальним кутом j для машинних розверток при обробці сталі і інших в'язких металів є 15° (рис. 5.4). Для крихких матеріалів, наприклад чавуну, кут j призначається рівним 3-5°.

Для полегшення входу в отвір діаметр торця менший від діаметра розвертки на 1,3-1,4 припуску. Крім того, на кінці різальної частини повинна бути фаска під кутом 45° для запобігання поломок зубів. Перехід від різальної частини до калібрувальної повинен бути заокруглений. Розвертки з j = 45° (рис. 5.5) рекомендується застосовувати (з урахуванням технологічного критерію) для попередньої обробки.

Довжина різальної частини визначається за формулою

,

 

де D – діаметр розвертки;

 - діаметр торця (d – припуск).

 

При зрізуванні великих припусків використовується розвертка із різальною частиною у вигляді двох кільцевих циліндричних сходинок з D1 і D2 (рис. 5.6) шириною l =(2-4) мм. Сходинки занижені по діаметру щодо номінального діаметра розвертки відповідно на 0,2 і 0,4 мм. На торці є фаска довжиною 2 мм під кутом 45° і забезпечена заднім кутом.

Калібрувальна частина. Вона призначена для направлення розвертки під час роботи і є запасом для  переточування. Крім того, вона забезпечує точність форми і розмірів отвору, необхідну шорсткість обробленої поверхні. Калібрувальна частина машинної розвертки складається із короткої циліндричної ділянки (0,25-0,3  від діаметра розвертки), призначеної для калібрування отвору, і конічної ділянки із стоншенням у напрямку до хвостовика. Стоншення зменшує тертя розвертки по поверхні отвору. Величина його при жорсткому закріпленні 0,04-0,06 мм, при закріпленні у плаваючому патроні 0,08-0,10 мм.  Якщо до отвору ставляться особливі вимоги відносно точності розміру і шорсткості поверхні, то можна застосовувати розвертки без стоншення.

Калібрувальна   частина у розвертки з кільцевою різальною частиною (рис. 5.6)   виконана   у вигляді  циліндра.   Розвертка виконується без стоншення до хвостовика, а тому калібрувальна частина коротша у порівнянні зі звичайними розвертками.

Для зменшення тертя на калібрувальній частині взагалі рекомендується застосовувати короткі розвертки з довжиною калібрувальної частини 0,25-0,3  від діаметра розвертки. Такі розвертки також без стоншеної частини, але за показниками точності, шорсткості і стійкості вони не поступаються звичайним. Ліквідація стоншеної частини здешевлює інструмент завдяки економії інструментального матеріалу і зменшує викривлення розвертки під час гартування.

Така зміна конструкції привела до появи дискових розверток [13] товщиною 0,2 діаметра, у яких різальна і калібрувальна частини збігаються. Вони нагадують пазові фрези із загостреними зубами. Зуби мають широку стрічку (приблизно 0,8-1,2 мм) на якій задній кут дорівнює нулю. Передній кут 5-7°. Така розвертка при роботі потребує направлення. 

Радіальне биття зубів розверток не повинно перевищувати для шліфованих 0,02 і доведених 0,01 мм.

Кількість зубів залежить від діаметра і призначення розвертки. Для можливості вимірювання діаметра розвертки мікрометром це завжди парне число (табл. 5.1).

Складені розвертки мають меншу кількість зубів, оскільки вставні ножі і елементи кріплення вимагають більшого місця для їх розміщення на корпусі розвертки.

 Таблиця 5.1 – Залежність кількості зубів суцільної розвертки від діаметру

Діаметри, мм

3-4

11-19

20-30

32-45

46-50

Кількість зубів z

6

8

10

12

14

Розвертки, оснащені твердим сплавом, у порівнянні з розвертками із сталі, мають меншу довжину робочої частини, оскільки вона дорівнює довжині пластинки твердого сплаву. Зменшення довжини сприяє підвищенню вібростійкості розвертки. Кількість зубів при припаяному твердому сплаві приймається від 4 до 10.

Напрям зубів. Розвертки бувають з прямими паралельними або похилими до осі зубами, а також із гвинтовими, які забезпечують малу шорсткість поверхні і велику стійкість. Розвертка з прямими і похилими зубами створює отвір, цілком задовільний за точністю і якістю обробки. Виготовлення, заточування і контроль таких розверток значно простіші, ніж розверток з  гвинтовими   зубами.  

Розвертки з гвинтовими зубами застосовуються для  обробки  отворів  з  подовжніми канавками.  При цьому напрям гвинтових зубів робиться зворотним до напряму обертання інструменту. Це необхідно для попередження само затягування і заїдання розвертки. Кут нахилу канавки w вибирають залежно від оброблюваного матеріалу: для сірого чавуну і твердої сталі w=7-8°, для ковкого чавуну і сталі w=12-20°, для алюмінію і легких сплавів w=35-45°.

Геометрія. Із збільшенням заднього кута a полегшуються умови різання, але при цьому зменшується кут загострення, підвищується інтенсивність зношення різальних кромок. При обробці сталі 45 із задніми кутами 15-20° стійкість інструменту зменшується до 3 разів у порівнянні з a=8°. Після переточування, розвертка з великим кутом a швидко втрачає свій розмір. Тому його призначають a=5-8°. Для чистових розверток кут a призначають менший, ніж для чорнових.

Заточування зуба на різальній частині виконують до гостроти, а на калібрувальній частині залишають невелику стрічку f (див. рис. 5.4, 5.5, 5.6), причому кут a? після стрічки має таке саме значення, що і a.

Задній кут у твердосплавних розверток на стрічці шириною 0,3-0,5 мм  дорівнює 5-6°, а далі a=10-12°.

Передній кут g у розверток дорівнює нулю, тобто передня   поверхня  направлена  по  радіусу. Це його оптимальне значення.

Додатній кут g знаходиться у межах 5-10° і виправдовує себе при обробці в'язких металів, запобігаючи налипанню стружки біля різальної кромки. Він може бути до 10° і при обробці сталі, якщо потрібно отримати поверхню отвору з особливо низькою шорсткістю. Але при цьому швидкість різання не повинна перевищувати  2 м/хв.

Передній кут у твердосплавних розверток дорівнює нулю,  але біля вершини передбачена фаска (0,2-0,3 мм) з кутом gф=-5°.

 

Профіль канавки. Форма стружкової канавки не має великого значення. Проте у розверток малого діаметра роб-лять пряму спинку зуба (рис. 5.7а), а для середніх і  вели-ких розмірів реко-мендується застосо-вувати профіль з контуром спинки зуба, окресленим по радіусу (рис. 5.7 б). Щоб уникнути появи тріщин при гартуванні, перехід від передньої поверхні до спинки заокруглений. Розміри профілю наведені у таблиці 5.2.

Стрічка шириною f забезпечує направлення розвертки в отворі, сприяє його калібруванню, полегшує контроль діаметра розвертки. Ширина стрічки у машинних розверток дорівнює 0,05-0,5 мм. (залежно від розміру розвертки, табл. 5.2).

Зменшення ширини стрічки зменшує стійкість інструменту, а збільшення – збільшує тертя.  При обробці в'язких матеріалів для уникнення налипання стружки, ширина стрічки знаходиться у межах 0,05-0,08 мм. Задній кут на стрічці дорівнює нулю. Проте можна рекомендувати також заточування або доведення стрічки на спеціальних верстатах або пристосуваннях із заднім кутом 30'-1°30'.

Таблиця 5.2 – Розміри профілю канавок розверток

Діаметр розвертки

Кількість зубів

f, мм

f1, мм

b°

R, мм

r, мм

3-5,5

6

0,05-0,15

0,25-0,4

85

-

0,3

5,5-10

0,1-0,2

0,5-0,7

85-90

-

0,5

10-20

8

0,1-0,25

0,6-1,0

75-80

-

20-28

0,15-0,3

1,0-1,2

-

25

0,75

28-34

10

0,2-0,4

1,3

-

20

1,0

34-45

12

0,2-0,4

1,4-1,6

-

15

45-50

0,25-0,5

1,7-1,8

-

20

Нерівномірний розподіл зубів по колу. Розвертки з рівномірним кроком можуть забезпечувати необхідну точність і шорсткість обробленої поверхні. Проте для попередження появи на поверхні отвору поздовжніх рисок необхідний нерівномірний крок зубів.

Причиною отримання рифленої поверхні (рисок) є періодичні зміни навантаження на зуби розвертки, обумовлені неоднорідністю оброблюваного матеріалу - твердими включеннями. При контакті з такими ділянками розвертка вигинається і зуби з рівномірним кроком, заглиблюючись в оброблену поверхню на протилежному боці в одному і тому самому місці, спотворюють її. При нерівномірному кроці зуби заглиблюються у різних місцях, внаслідок чого відхилення форми отвору зменшується.

Нерівномірності кроку можна досягти різними методами, проте кожний з них передбачає наявність не менше двох зубів, які знаходяться на одному діаметрі. Це необхідно для зручності вимірювання розміру розвертки мікрометром. Можна поступово збільшувати крок зубів на деяку величину D по колу (рис. 5.8 а), збільшувати кроки на ту саму величину D в один і в інший бік до середини кола (рис. 5.8 б) або, розташовуючи зуби попарно на одному діаметрі, збільшувати крок від зуба до зуба

 

на величину D також до середини кола (рис. 5.8 в).

Призначити значення кроків можна, скориставшись таблицею 5.3 [7]. У кожному рядку сума значень складає 180°. Отже, для першої схеми (рис. 5.8 а, десять зубів) беремо четвертий ряд кроків, а потім від середини продовжуємо другим. Друга схема (рис. 5.8 б) утворюється третім рядком таблиці при відліку вліво і вправо. Третя (рис. 5.8 в) реалізується також третім рядком.

Таблиця 5.3 – Кутові кроки зубів розвертки e

Кроків

на півколі

Числове значення

e1

e2

e3

e4

e5

e6

e7

e8

3

58°01?

59°53?

62°05?

 

 

 

 

 

4

41°53?

44°05?

46°06?

47°56?

 

 

 

 

5

33°15?

34°32?

36°00?

37°28?

38°45?

 

 

 

6

27°33?

28°28?

29°34?

30°30?

31°25?

32°36?

 

 

7

23°30?

24°15?

25°00?

25°55?

26°25?

27°00?

27°55?

 

8

20°34?

21°08?

21°41?

22°13?

22°46?

23°20?

23°53?

24°25?

Нерівномірність кроку зубів можна отримати також шляхом виготовлення похилих до осі канавок із змінним напрямом для кожних двох сусідніх зубів. Такий метод застосовується у конструкціях складених розверток.

Довжину подовженої робочої частини розвертки з циліндричним хвостовиком (рис. 5.2) можна визначити за формулою

.

Довжина подовженої робочої частини розвертки з конічним хвостовиком (рис. 5.3) визначається як

.

Довжина робочої частини суцільних і складених насадних розверток  (рис. 5.9) призначається залежно від діаметра [1] так: при D?50 мм l=30 мм, при 50?80 l=32 мм і при 80?100 l=36мм.

 

Приєднувальна частина. Машинні розвертки мають циліндричну (для діаметрів 3-10 мм) або конічну (конус Морзе, конус 1:30) приєдну-вальну частину. Розвертки з хвостовиком виготовляють з конусом Морзе і довгою шийкою, що дозволяє оброб-ляти глибокі отвори. Разом з робочою частиною, шийкою і хвостовиком довжина такої розвертки (рис. 5.3) дорівнює

.

Довжина всієї розвертки з циліндричним хвостовиком (рис. 5.2)

.

 Насадні розвертки забезпечуються конічним отвором з конусністю  1:30. Розміри приєднувальної поверхні у цих розверток (рис. 5.9) такі:

.

Довжина насадної розвертки 

.

Похибки форми і розмірів обробленого розверткою отвору залежать не тільки від стану верстата, але і від стану приєднувальних пристроїв. Через незбіг осей отвору і розвертки спотворюється його форма і збільшується діаметр. Для дотримання заданої форми використовують плаваючі оправки для закріплення в них розверток. Завдяки шарнірному закріпленню розвертка при входженні в отвір має можливість переміщуватися у різних напрямах. При цьому зуби розвертки рівномірно навантажені і зрізують однакову стружку з усіх боків, не спотворюючи отвору.загрузка...