загрузка...
 
6.2 Складові частини протяжок і прошивок
Повернутись до змісту

6.2 Складові частини протяжок і прошивок

 Протяжки і прошивки складаються [10, 13] із приєднувальної частини, за допомогою якої сила від верстата передається на протяжку, і робочої частини, яка безпосередньо виконує роботу різання.

До приєднувальної частини внутрішніх протяжок належать (рис. 6.3) хвостовик 1, шийка 2, опорна цапфа 7. Перехідний конус 3, передня напрямна 4, задня напрямна 6 – допоміжні орієнтуючі елементи.

 

Робоча частина 5 складається з чорнових, чистових, калібруваль-них і іноді ущільнюваль-них  зубів.

Хвостовик. Основні типи і розміри хвосто-виків для протяжок стандартизовані. Вони залежать від розмірів попередньо створеного отвору і конструкції патрона, у якому закріплюється хвостовик.

Прошивки, а також зовнішні протяжки закріплюються на повзуні верстата для зовнішнього протягування і не мають хвостовиків.

Діаметр хвостовика dx робиться меншим від діаметра отвору під протягування не менше ніж на 0,3 мм для вільного входу хвостовика у деталь. Остаточний розмір діаметра хвостовика визначається розміром стандартного верстатного патрона. Якщо отвір у патроні виконаний з допуском H9, то хвостовик про-тяжки потрібно виконувати за е8. Довжина хвостовика lx відповідає  розмірам   патрона.

Шийка сполучає хвостовик з перехідним конусом. Її довжина повинна забезпечити можливість приєднання протяжки до патрона протяжного верстата. Мінімальна довжина шийки lш визначається за формулою [10] (рис. 6.4)

lш = lст + lк + lд – lпк –lпн ,                           (6.1)

де lст - товщина стінки протяжного верстата;

      lк - товщина буртика опорного кільця;

lд  - довжина  деталі;

lпк - довжина  перехідного конуса;

lпн - довжина   передньої   напрямної.

 

Отриману довжину  lш.min зви-чайно збільшують на 5-30 мм.

Діаметр шийки dш призна-чають меншим від діаметра хвостовика на 0,3-1 мм з допуском f12. Шийка оброб-ляється з Ra=1,2. На її поверхню наносять маркуван-ня.  Звичайно на кресленні протяжки проставляється роз-мір від торця хвостовика до першого зуба. Розмір довжини шийки вільний.

Перехідний конус призна-чений для попередньої орієнтації інструменту. Він необхідний для безперешкодного введення передньої направляючої  протяжки в отвір. Довжина конуса lпк= 10-20 мм залежно від діаметра протяжки. Менший діаметр конуса дорівнює діаметру хвостовика або шийки.

Передня напрямна призначена для центрування протяжки в отворі заготовки, завдяки чому передні зуби зрізають рівномірний припуск по всьому контуру отвору. Передня напрямна також запобігає  перекосу деталі.

Довжиною передньої напрямної вважається відстань lпн від кінця перехідного конуса до першого зуба, включаючи ширину першої западини. Звичайно lпн дорівнює довжині деталі lд, але не менше 40 мм. Якщо довжина деталі значна, то довжина напрямної може дорівнювати 0,75 від неї.

Радіальні розміри передньої напрямної дорівнюють найменшим радіальним розмірам отвору до протягування з допусками g6.

Задня напрямна запобігає перекосу протяжки під час виходу з деталі останніх зубів протяжки і тим самим усуває небезпеку пошкодження обробленої поверхні і поломки зубів. Довжину задньої напрямної  lзн  можна   орієнтовно визначити за формулою  .                          (6.2)

Поперечний перетин задньої напрямної може бути ідентичний  поперечному перетину протягнутого отвору, але при обробці симетричних отворів може бути також круглим, вписаним у протягнутий отвір (наприклад, як у шліцьових протяжок).

У шпонкових протяжок задньої напрямної немає, оскільки оброблювана деталь базується на напрямній втулці, що виключає перекошування деталі. Зовнішні протяжки закріплюються на супорті верстата для зовнішнього протягування і також не мають задньої напрямної. Задні напрямні виготовляються з допусками g6.

Якщо протяжки мають значний діаметр і довжину і відповідно велику вагу, то задня напрямна подовжується і використовується як опора, що вставляється в люнет верстата, для запобігання провисання протяжки і полегшення операції з нею. Коли діаметр отвору у люнеті менший за діаметр протяжки, тоді на подовженій частині задньої напрямної робиться опорна цапфа 7 з діаметром, який дорівнює діаметру отвору люнета.

Внутрішні протяжки мають центрові отвори, які є базами при виготовленні і наступних переточуваннях при експлуатації. Тому базові конусні поверхні центрових отворів протяжок виготовляються із підвищеною точністю та  низькою шорсткістю і мають запобіжні   конуси.

Прошивки не мають хвостовика. Для більш легкого введення у підготовлений отвір прошивки спереду мають конус з кутом 15° і довжиною від 4 до 20 мм (залежно від діаметра прошивки). Радіус заокруглення на передньому торці прошивки дорівнює 2-5 мм. Розміри передньої напрямної такі самі, як і у протяжок. Довжина задньої напрямної прошивок звичайно на 5-10 мм більша від довжини оброблюваного отвору для того, щоб зуби прошивки повністю вийшли з прошитого отвору, перш ніж торець штока преса, який діє на прошивку, торкнеться торця обробленої деталі. При роботі прошивка утримується з боку заднього торця пружинним центром або рухомою втулкою, сполученою зі штоком преса.загрузка...