загрузка...
 
9.5 Визначення габаритних розмірів довбача
Повернутись до змісту

9.5 Визначення габаритних розмірів довбача

Розміри приєднувального отвору, хвостовика, виїмки та інших конструктивних елементів визначаються формою приєднувальних поверхонь зубодовбальних   верстатів.

До габаритних розмірів довбача належать: кількість зубів zд, діаметр ділильного кола do, діаметр виступів De, висота зуба вздовж осі H, діаметр приєднувального отвору у дискового та чашкового довбачів d, конус Морзе у довбача з хвостовиком. Крім того, чашковий довбач має свою висоту B та ширину маточини b, а довбач з хвостовиком - довжину L.

Довбачі конструюють з різними номінальними діаметрами ділильних  кіл dн:  12, 16, 20, 25, 38, 50, 75, 100, 125, 160, 200, 360 мм. Довбачі з хвостовиком мають номінальний діаметр ділильного кола від 12 до 38 мм. А дискові та чашкові довбачі звичайно починаються з номінального діаметра 75 мм.

Прийняте значення номінального діаметра використовується на початку розрахунків. Але потім воно уточнюється, і фактичний діаметр ділильного кола відрізняється від номінального через те, що кількість зубів довбача zд - завжди ціле число. Для нарізування циліндричних коліс зовнішнього зчеплення число зубів довбача може бути від 15 до 40. Проте це не суворе обмеження. Так, для довбачів великих модулів, а також для нарізування коліс внутрішнього зачеплення призначають і менше ніж 15. Визначивши кількість зубів довбача за номінальним діаметром

,                                     (9.12)

округлюємо до цілого числа. Тоді дійсний діаметр ділильного кола довбача

                                     (9.13)

Необхідно враховувати, що дійсний діаметр ділильного кола повинен мінімально відрізнятися від номінального, причому для спрощення технології виготовлення число зубів треба вибирати парним.

Основний діаметр довбача

.

Висоту зуба уздовж осі можна визначити за формулою

мм,

де а – величина вихідної відстані;

 мм – величина, що обмежує сточування довбача. Загальна висота Н лімітується також технологічним чинником та стандартом. Вона може бути збільшена у порівнянні з розрахованою вище. Аналіз таблиць стандартів дає підстави визначати її за такою емпіричною залежністю:

.                                       (9.14)

Діаметр приєднувального отвору d залежить від номінального діаметра ділильного кола dн і остаточно визначається розміром оправки на верстаті (табл. 9.1) [10, 14].

Таблиця 9.1 – Співвідношення діаметрів ділильного кола та приєднувального отвору

dн, мм

50-75

100-125

160

200-360

d, мм

31,743

44,443

88,886

101,552

Ширина маточини дискового та чашкового довбача визначається як

,                                      (9.15)

але не менша 8 мм.

Висота чашкового довбача  В удвічі більша за висоту зуба вздовж осі.

Діаметр виточки визначається як частка від діаметра ділильного кола

.                                (9.16)

Довжина довбача з хвостовиком визначається залежно від розмірів ділильного кола

.                                      (9.17)загрузка...