загрузка...
 
9.10 Робоче креслення
Повернутись до змісту

9.10 Робоче креслення

На робочому кресленні повинен бути зображений довбач (див. рис. 9.2-9.4) з усіма розмірами, допусками на них та зазначена шорсткість поверхонь. Повинні бути параметри його зубів та геометрія (див.рис. 9.7).

У верхньому правому куті креслення повинна бути таблиця, яка складається із трьох частин. Зверху (табл. 9.3) записують основні конструктивні дані (m, z), потім - дані, необхідні для контролю довбача (x, c, f) та (Fp, ff, які у три - чотири рази менші за відповідні дані нарізуваного колеса), а за ними - довідкові дані (dн, dGд, do) [6].

Такі технічні вимоги, як допуски на радіальне биття зубців довбача, торцеве биття передньої поверхні, неперпендикуляр-ності опорної поверхні та поверхні приєднувального отвору, непаралельності опорних площин, показати умовними позначеннями на кресленні.  Їх значення визначають як  відповідних значень нарізуваного колеса. На діаметр приєднувальної поверхні d призначають допуск за п’ятим квалітетом. Відхилення геометрії зуба до ±5?.

На кресленні необхідно також записати:

марку інструментальної сталі;

марку сталі хвостовика (сталь 45 за ГОСТ 1050-60 або 40Х за ГОСТ 4593-61);

твердість робочої частини, HRC 62-65;

твердість хвостовика, HRC 45;

робоча частина не повинна мати зон із заниженим вмістом вуглецю зі зниженою твердістю.

Таблиця 9.3 – Приклад конструктивних, контрольних та довідкових даних

Модуль

m

6

Кількість зубів

z

17

Коефіцієнт зсуву

x

0,15

Коефіцієнт радіального зазору

c

0,25

Коефіцієнт висоти головки зуба

f

1

Допуск на накопичену похибку кроку

FP

16

Допуск на похибку профілю

ff

8

Номінальний ділильний діаметр

125

Діаметр початку  перехідної кривої

dGд

114,178

Основний діаметр

do

95,744загрузка...