загрузка...
 
Тема: Інфекційні деструкції легень. Емпієма плеври. Бронхоектатична хвороба.
Повернутись до змісту

Тема: Інфекційні деструкції легень. Емпієма плеври. Бронхоектатична хвороба.

Кількість годин: 5.

Місце проведення: навчальна кімната, лікарняні палати.

Мета: навчити студентів діагностувати і лікувати інфекційні гнійні деструкції легень, бронхоектатичну хворобу та емпієму плеври.

Професійна орієнтація студентів.

Гострі гнійні захворювання легень, що супроводжуються деструкцією легеневої тканини в результаті впливу різних інфекційних збудників, за винятком специфічних мікроорганізмів, включають абсцес, гангрену та гангренозний абсцес легені, деструктивний пневмоніт, абсцедуючу пнев­монію. Вони характеризуються, як правило, важким перебігом та нерідко ста­новлять загрозу для життя хворого.

Деструктивний пневмоніт та абсцедуюча пневмонія не є самостійними нозо­логічними формами. Інші види легеневих деструкцій, що спричиняються специ­фічними збудниками, зокрема казеозна пневмонія, туберкульозна каверна, сифілітична гума, розглядаються в рамках відповідних інфекцій.

Емпієма плеври (гнійний плеврит, піоторакс, ЕП) - гнійне запалення плеври, що супроводжується накопиченням гною в плевральній порожнині. Емпієма плеври відноситься до хірургічної патології, проте в переважній більшості випадків діагностується терапевтом.

Бронхоектатична хвороба в МКХ 10-го перегляду представлена рубрикою *І.47. У сучасній медичній літературі терміни "бронхоектази", "бронхіоло-ектази", "бронхоектатична хвороба" використовуються як синоніми для позначення незворотного розширення бронхів. Зберігає свою актуальність визначення, що бронхоектатична хвороба - це інфікована бронхоектазія (А.Я. Цигельнік, 1968).

В усьому світі в останнє десятиріччя відмічено зниження поширеності брон-хоектатичної хвороби, що пов'язано зі зменшенням числа дитячих інфекцій та успіхами медикаментозного лікування запальних захворювань легень.загрузка...