загрузка...
 
РОЗДІЛ 4. ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ; Аудит у зарубіжних країнах - Петрик О. А., Фенченко М. Т.
Повернутись до змісту

РОЗДІЛ 4. ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ

Для самостійного вивчення студентами з курсу «Аудит у зарубіжних країнах» шляхом опрацювання спеціальної літератури виносяться такі питання:

 1. Поняття циклів ділової активності.
 2. Події після дати балансу й оцінка їх аудитором.
 3. Аналіз фінансової звітності в процесі аудиторської перевірки.
 4. Аудит циклу закупок.
 5. Аудит процесу виробництва.
 6. Аудит процесу реалізації продукції, послуг.
 7. Аудит рахунків дебіторів, кредиторів та розрахунків з бюджетом.
 8. Аудит капіталу.
 9. Аудит фінансових результатів.
 10. Структура системи внутрішнього контролю і внутрішнього аудиту підприємства.
 11. Аудит незавершеного виробництва.
 12. Оцінка та довіра аудитора до системи внутрішнього контролю підприємства.
 13. Договір на аудит; його зміст і структура.
 14. Детальна класифікація робочих документів аудитора.
 15. Лист-зобов’язання та його зміст.

Ці питання мають бути опановані студентами поза межами лекційного матеріалу. Формами контролю знань із зазначених питань можуть бути: усне опитування, контрольні роботи, проміжне та підсумкове тестування, написання та захист рефератів, короткі доповіді та презентації.

Додаткові питання для самостійного вивчення, крім зазначених у наведеному переліку, визначаються викладачами, які ведуть лекційні та практичні заняття.

 
загрузка...