загрузка...
 
РОЗДІЛ 7. КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ; Аудит у зарубіжних країнах - Петрик О. А., Фенченко М. Т.
Повернутись до змісту

РОЗДІЛ 7. КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

Практичні завдання оцінюються за кожною окремою темою в цілому за шкалою 10, 5, 0 балів. На тему «Суть та предмет аудиту, його сфера дії в зарубіжних країнах» практичні заняття не виконуються, а проводиться семінарське заняття.

Реферат оцінюється також за шкалою 10, 5, 0 балів

10 балів — виставляється за повне і правильне виконання практичних завдань (реферату) з теми відповідно до встановлених вимог;

5 балів — виставляється у разі допущення неточностей, неповного виконання завдання (реферату);

0 балів — виставляється у разі відсутності або неправильного виконання практичних завдань (реферату).

Загальна максимальна кількість балів, яку студент може отримати за поточний контроль:

  • усні відповіді протягом семестру

та відвідування занять — 15 балів;

  • практичні завдання з тем 2—8 — 55 балів;
  • реферат — 10 балів;
  • результати двох контрольних

робіт (проміжного контролю) — 20 балів;

Усього — 100 балів.

Загальна кількість балів за вивчення курсу за результатами поточного контролю виставляється за 100-бальною шкалою:

Кількість балів

Оцінка

0—45 балів

«незадовільно»

50—60 балів

«задовільно»

70—85 балів

«добре»

90—100 балів

«відмінно»

До заліку (екзамену) допускаються студенти, які отримали загальну кількість балів не менше 60; всі види завдань є обо­в’язковими для виконання.
загрузка...