загрузка...
 
В. 1.2. Взаємозв'язок між фінансовим і внутрішньогосподарським обліком
Повернутись до змісту
Між внутрішньогосподарським (в) та фінансовим (ф) бухгалтерським обліком є дуже багато спільного. Насамперед ідеться про такі характеристики:
єдина система первинного обліку;
єдині принципи побудови обліку як двоїстого процесу;
єдине професійне середовище та інші.
Разом з тим між ними є дуже багато розбіжностей, які стосуються таких характеристик:
користувачі: зовнішні (ф), внутрішні (в);
обов'язковість ведення: обов'язковий (ф), необов'язковий (в);
звітність: повна фінансова звітність (ф), короткотермінова сегментна звітність (в);
залежність від внутрішньої побудови діяльності: незалежить (ф), залежить (в);
свобода вибору ведення обліку: суворо відповідно до законодавства (ф), вільний вибір (в);
відображення часу: сувора фінансова історія підприємства (ф), акцентування на майбутнє (в);
критерій точності: абсолютна точність (ф), можливі відхилення (в);
базисна структура: теорія двоїстості: актив = пасиву (ф), облік за центрами відповідальності (в).
Визначення спільностей та розбіжностей між бухгалтерським фінансовим та внутрішньогосподарським обліком дає змогу констатувати: попри єдність принципів побудови та документування внутрішньогосподарський облік будується цілком автономно. Ця автономність настільки велика, а індивідуальність настільки жорстка, що, наприклад, на двох підприємствах, які випускають одну й ту саму продукцію, але за різними технологіями, побудова внутрішньогосподарського обліку різна. Наведемо найпростіший приклад. Два хлібзаводи, перший має дешеву (перервну) технологію тістоприготування, а другий — устаткування з безперервного тістоприготування. На цих заводах будуть дві різні системи внутрішньогосподарського обліку, бо контроль затрат за єдиною системою неможливий.
Це вимагає визначити чинники побудови внутрішньогосподарського обліку затрат та доходів.загрузка...