загрузка...
 
В. 1.8. Облік формування, розподілу та перерозподілу окремих видів комплексних затрат
Повернутись до змісту
Затрати на підготовку та освоєння нових видів продукції або виробництва. До них належать такі, які спрямовані на освоєння нових підприємств, цехів, виробництв, дільниць, складів, на підготовку нових видів продукції, на підготовчі роботи у гірничодобувній промисловості (розвідка, очищення території тощо) та інші витрати.
Усі затрати на підготовку та освоєння нового виробництва обліковуються попередньо на рахунку № 31 «Витрати наступних періодів». До початку освоєння складають кошторис усіх затрат за номенклатурою, яка рекомендована згідно з видами майбутніх робіт.
Конкретний порядок та строки погашення витрат на підготовку та освоєння визначаються законодавством і методичними рекомендаціями. Тому передбачається порядок списання цих затрат на собівартість або за рахунок заздалегідь зарезервованих коштів.
Якщо затрати на підготовку будуть списані на витрати виробництва, то з моменту переходу на серійне або масове виробництво щомісячно включають до собівартості їхню певну частину згідно з розрахунком. Якщо буде освоєно кілька видів продукції, то списану суму розподіляють між ними.
За умови, що освоєння продукції, на яку були витрачені кошти, не відбуватиметься, загальну суму витрат списують на збитки господарства.
Схема побудови обліку витрат на підготовку та освоєння нових видів продукції аналогічна тій, яку подано на рис. Б.4.14.загрузка...