загрузка...
 
В. 3.2.5. Особливості обліку попереднього групування непрямих затрат у комплексних видах
Повернутись до змісту
Порядок побудови обліку попереднього групування непрямих елементів затрат та їх внесення до собівартості окремих видів продукції нам уже відомий.
Загальна методика побудови цих затрат у внутрішньогосподарському обліку майже така сама. Різниця полягає лише в тому, що кількість центрів затрат значно зростає. Тому цей елемент роботи слід передбачити в робочому плані рахунків. Особливо це стосується таких затрат:
на експлуатацію та утримання машин і устаткування в розрізі технологічних схем, ліній, агрегатів тощо;
загальновиробничих в розрізі бригад, дільниць, цехів, переділів, технологічних фаз тощо;
внутрішньогосподарських транспортних затрат тощо.


загрузка...