загрузка...
 
В. 4.3.2. Побудова обліку затрат за однопередільним методом
Повернутись до змісту
Загальні питання побудови бухгалтерського внутрішньовиробничого обліку за однопередільним варіантом викладено у розд. В.З.
Як уже зазначалося, при побудові затрат за методом неповних затрат структурно затрати мають бути поділені на три групи:
прямі (змінні);
непрямі (змінні);
непрямі сталі.
Метод неповних затрат має дві модифікації однопередільного варіанта. Оскільки йдеться про зменшену собівартість, то перша модифікація методу неповних затрат базується на прямих затратах (стандарт кост), а друга — на змінних затратах (директ кост).
Побудова бухгалтерського обліку за методом неповних затрат простим нагромадженням прямих та непрямих затрат на першому етапі аналогічна методу повних затрат. Тобто для аналітичного обліку затрати поділяють на прямі та непрямі. Прямі обліковують за видами продукції — виробами, послугами, роботами тощо, а непрямі за видами затрат — на утримання устаткування, загальновиробничі, загальногосподарські тощо, але вже з поділом на змінні та сталі.
Після виконання цих процедур формують собівартість продукції за нагромадженими прямими затратами, а непрямі затрати спи сують на фінансові результати, як це показано на рис. В.4.1 і В.4.2.загрузка...