загрузка...
 
3.4. Відношення аудиторів до початкових залишків на рахунках бухгалтерського обліку
Повернутись до змісту
Агропромислові підприємства в Україні не відносяться до підприємств, підтвердження достовірності звітності яких аудиторським висновком є обов’язковим щороку, окрім підприємств, що зареєстровані як акціонерні товариства. Тому особливо важливим при проведенні аудиту і складанні аудиторського висновку є підтвердження достовірності початкових залишків на рахунках бухгалтерського обліку. Це пояснюється тим, що будь-яке відхилення в початкових залишках на рахунках бухгалтерського обліку спричиняє таке саме відхилення у фінансовій звітності, щодо достовірності якої аудитор висловлює незалежну думку.
Якщо аудиторська перевірка проводиться аудитором уперше, йому необхідно отримати докази того, що у початкових залишках по рахунках бухгалтерського обліку не існує невірних даних, які можуть істотно вплинути на фінансові звіти за попередній період; кінцеві залишки попереднього періоду були правильно перенесені у фінансові звіти поточного періоду; послідовно використовувалась відповідна облікова політика або інформація про зміни, які до неї вносились і були розкриті у встановленому порядку. Для отримання аудиторських доказів про достовірність початкових залишків на рахунках бухгалтерського обліку аудиторові необхідно розглянути такі питання:
ознайомитись з обліковою політикою, яка використовується на підприємстві;
чи проводилась аудиторська перевірка фінансових звітів підприємства попереднього періоду;
суттєвість сум вхідних залишків по балансових рахунках стосовно фінансової звітності поточного періоду.
Якщо фінансова звітність підприємства за попередні періоди перевірялась іншим аудитором, аудитор може отримати аудиторські докази стосовно правильності вхідних залишків по балансових рахунках, вивчивши робочу документацію попереднього аудитора. Робоча документація іншого аудитора може бути надана для ознайомлення діючому аудиторові (основному) з дозволу замовника попереднього аудиту, для чого від імені замовника та наявного аудитора має бути написано листа з проханням надати наявному аудитору для ознайомлення робочу документацію попереднього аудитора.загрузка...