загрузка...
 
6.5.1. Аудит наявності та стану збереження матеріальних запасів
Повернутись до змісту
Аудиторські процедури з проведення аудиту наявності запасів поділяються на процедури, що проводяться до, під час та після проведення інвентаризації.
Аудит наявності та стану збереження матеріальних запасів доцільно розпочати з ознайомлення з місцями зберігання матеріальних запасів, організацією складського господарства та станом складського обліку. Після цього визначається коло вибірки для проведення інвентаризації матеріальних запасів, а у випадках виявлення суттєвих відхилень проводиться суцільна перевірка по об’єктах і ділянках обліку, а також визначається коло вибірки аудиту з матеріальними запасами.
Під час перевірки складського господарства необхідно звернути увагу на те:
Чи правильно розміщені матеріальні цінності на складах.
Чи перевіряється забезпеченість складів контрольними замками, пломбами, протипожежними засобами, ваговимірювальними приладами.
Чи перевіряється точність ваговимірювальних приладів.
Виявити своєчасність проведення санітарно-профілактичних заходів складських приміщень.
Чи оформлена матеріальна відповідальність осіб.
Чи мають завідуючі складами посадові інструкції про порядок ведення складського господарства та обліку.
Чи перевіряється відповідність складських приміщень вимогам збереження матеріальних цінностей від псування та розкрадання.
Вивчити порядок передачі складів після закінчення роботи охороні та приймання від неї.
Прослідкувати за порядком вивезення матеріальних цінностей з господарства. При цьому вивчити такі питання:
— наявність та налагодження перепускної системи;
— відповідність матеріалів, що вивозиться, даним що вказані в документах;
— наявність та правильність ведення журналу вагаря.
Чи перевіряється правильність організації складського обліку, його достовірність, повнота та якість.
Після огляду складського господарства та вивчення стану складського обліку аудитор встановлює вибірку для проведення інвентаризації. Дані інвентаризації необхідні для уточнення показників обліку, приведення їх у відповідність з фактичною наявністю засобів, відображення тих об’єктів і явищ, які з певних причин своєчасно не були охоплені обліком.
Запаси на підприємствах АПК можуть зберігатись на кількох складах, і в цьому випадку інвентаризацію необхідно проводити одночасно на всіх складах, щоб виключити можливості переміщення запасів з одного складу на інший.
Незалежно від виду цінностей інвентаризація може проводитись у такій послідовності:
перед початком інвентаризації беруть розписку у матеріально відповідальної особи про те, що всі документи про надходження і вибуття матеріальних засобів здані до бухгалтерії і що на складі не зберігаються цінності, які належать приватним особам;
проводиться підрахунок залишків матеріальних цінностей за їх видами і групами;
складається інвентаризаційний опис (акт). У разі встановлення порушень складається порівняльна відомість. Після закінчення інвентаризації матеріально відповідальна особа дає розписку про те, що наявність всіх цінностей, зазначених в акті (описі), перевірено в її присутності і в зв’язку з цим претензій до інвентаризаційної комісії немає.
Аудитору необхідно при цьому також перевірити такі питання:
на підставі яких документів та даних проводиться інвентаризація;
склад комісії з проведення інвентаризації та правильність складання інвентаризаційних описів та актів;
правильність складання реєстру матеріальних цінностей, що знаходяться в дорозі;
чи були випадки, коли реалізовані за даними обліку матеріали насправді знаходилися на складі і не були відвантажені;
перевіряється повнота та правильність визначення відхилень результатів інвентаризації і даних обліку в порівняльній відомості в кількісному обчисленні;
перевіряється правильність проведення взаєморозрахунків (пересортиці, нестач, лишків матеріальних засобів);
перевіряється законність, правильність та повнота виявлення кількісних відхилень із врахуванням норм природних втрат;
перевіряється правильність відображення результатів інвентаризації по рахунках бухгалтерського обліку.загрузка...