загрузка...
 
6.8.3. Аудит розрахунків з органами соціального страхування
Повернутись до змісту
Під час проведення аудиту розрахунків за соціальним страхуванням аудитору необхідно визначити перелік платежів соціального страхування, які обов’язково повинні сплачувати підприємства-клієнти. До основних платежів належать: збір на обов’язкове державне пенсійне страхування; внески на загальнообов’язкове державне соціальне страхування в зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, обумовленими народженням та похованням; внески на загальнообов’язкове державне страхування на випадок безробіття; внески на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві і професійного захворювання.
Метою аудиту розрахунків з органами соціального страхування є встановлення правильності, повноти і своєчасності здійснення відрахувань на соціальне страхування за відповідний звітний період та перевірка своєчасності перерахування внесків, а також законності використання зборів до Фонду соціального страхування на випадок тимчасової втрати працездатності. Під час проведення такої перевірки необхідно керуватися:
Кодексом законів про працю;
Законом України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, обумовленими народженням та похованням» від 18.01.01 р. № 2240-ІІІ;
Законом України «Про розміри внесків на деякі види загальнообов’язкового державного соціального страхування» від 11.01.01 р. № 2213-ІІІ.
Під час вивчення цих питань аудитор має перевірити порядок виплати застрахованим особам різних видів матеріального забезпечення і надання соціальних послуг, а саме:
допомоги по тимчасовій непрацездатності;
допомоги по вагітності та пологах;
допомоги при народженні дитини;
допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;
допомоги на поховання;
оплати путівок на санаторно-курортне лікування застрахованим особам та членам їх сімей, до дитячих оздоровчих закладів, утримання санаторіїв-профілакторіїв та надання соціальних послуг у позашкільній роботі з дітьми.
Перевіряючи розрахунки з Пенсійним фондом, необхідно встановити правомірність проведення нарахувань з оплати праці та інших заохочувальних виплат, перевірити правильність визначення фонду оплати праці, що є об’єктом нарахування таких зборів до пенсійного фонду, а також повноту проведення нарахувань у розмірі 32 % від фонду оплати праці до пенсійного фонду; проведення утримань із оплати праці працівників, що одержують менше 150 грн, у розмірі 1 % і вище — 2 %.
При цьому аудитору необхідно перевірити виплати сум за лікарняними листами — до 5 днів, лікарняних — понад 5 днів (витрати на виплату лікарняних до 5 днів — не включаються до валових видатків підприємства за відповідний період).
При цьому звернути увагу, що виплати за цивільно-правовим договором не включаються при розрахунку таких зборів.
Необхідно також звернути увагу на правильність визначення середньої заробітної плати для нарахування по тимчасовій непрацездатності (2 місяці) та правильності розрахунку безперервного стажу роботи працівника. Суми зайво нарахованої допомоги по тимчасовій непрацездатності мають бути повернуті працівником підприємства або утримані з одержувача такої допомоги в разі, коли переплата утворилася в результаті арифметичної помилки і не пізніше трьох днів з дня її нарахування.
Наступним етапом є перевірка правильності відображення в обліку нарахувань і утримань із заробітної плати в регістрах аналітичного і синтетичного обліків, а також формах звітності до відповідних фондів.
Сільськогосподарські підприємства можуть також здійснювати страхування майна, врожаю сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень, а також ризиків страхування при транспортуванні і зберіганні продукції. В сільськогосподарських підприємствах витрати по такому страхуванню включаються у витрати виробництва. Інші добровільні страхування, які здійснені підприємством, не включаються до складу витрат підприємства, а також до валових витрат підприємства.загрузка...