загрузка...
 
12.1. ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ І РИЗИК
Повернутись до змісту
З викладеного в попередніх розділах ми переконалися, що менеджмент аграрних підприємств — це мистецтво і наука прийняття рішень про використання наявних ресурсів з метою досягнення певних короткострокових цілей.
Проте процес прийняття рішень пов’язаний із ситуаціями невизначеності, а отже, і з ризиком. Ризик існує саме тому, що майбутнє невідоме. Приймаючи рішення в таких умовах, менеджер повинен знати, що воно не завжди може бути правильним, а тому існує вірогідність зазнати збитків або втрат від здійсненого заходу.
Ризик пов’язують, як правило, з низькими врожаями, катастрофами (повені, град, масова загибель худоби внаслідок епідемії тощо), з несприятливою ринковою кон’юнктурою та втраченими можливостями. Водночас можуть статися і сприятливі для аграрного підприємства події, як, наприклад, рекордний урожай, високий попит на ринку на продукцію, яку воно виробляє, тощо. Проте навіть такі події позитивного характеру можуть обернутися втраченими для підприємства можливостями, якщо його менеджери не передбачили, що вони можуть статися. Наприклад, висока ціна на ячмінь за його рекордно високого врожаю — це, безумовно, сприятлива подія для підприємства, яке його вирощувало. Однак для підприємства, яке скоротило посівну площу під цією культурою або повністю відмовилося від її вирощування, така подія буде несприятливою. Так само підприємство, яке обприскує свої поля проти шкідників, буде захищене у разі їх швидкого поширення на полях, однак воно марно витрачатиме кошти у ті роки, коли шкідники не поширюються. Як бачимо, ризик пов’язаний з імовірністю того, що стануться небажані для бізнесу події, а також із наслідками таких подій, якщо вони відбуваються.
Водночас ризик стосується і величини потенційних збитків чи втрат. Вони можуть бути прямими, як, наприклад, у випадках, коли сталася пожежа і згоріли виробничі будівлі, або сталося природне стихійне лихо, чи зовсім знецінилися на ринку цінні папери, в які підприємство інвестувало гроші. Другий вид втрат — це втрачені сприятливі можливості подібно тим, що мали місце у підприємства, яке скоротило або відмовилося від виробництва ячменю. Прикладом цього виду втрат можуть бути і випадки, коли підприємство вирішило не інвестувати кошти в певний проект, який потім виявився дуже прибутковим.
Наслідки (віддача) від прийнятих тепер рішень виявляються у майбутньому. Наслідки залежать від того, до яких дій вдається менеджер, коли обґрунтовує і реалізує своє рішення. Його дії — це те, що може робити менеджер, який приймає рішення. Іншими словами, дії менеджера — це та сфера процесу виробництва, яку він може контролювати. Але наслідки від прийнятих рішень залежать також і від подій, які можуть статися і які менеджер не контролює. На етапі прийняття рішення менеджер точно не знає, які з можливих подій стануться. За такої невизначеності є ризик того, що прийняте рішення виявиться неправильним, а отже, і неефективним.
Щоб зменшити ризик, менеджер при обґрунтуванні рішень повинен мати у своєму розпорядженні достатню інформацію. Це дасть змогу звузити коло непередбачуваних подій. Але буває і так, що для прийняття рішення не вистачає інформації. Для її збирання потрібні кошти і час. В менеджменті, як відомо, фактор часу нерідко має вирішальне значення. І коли витрачається час на збирання інформації, то це означає свідому затримку прийняття рішення, що вже само по собі може звести нанівець його ефективність. Негайне ж прийняття рішення на підставі недостатньої інформації збільшує ймовірність помилки.
В той же час, коли збирають забагато і не конче потрібної інформації, це може і не поліпшити точність вибору рішення настільки, щоб виправдати додаткові витрати на її збирання. З іншого боку, якщо зволікати з прийняттям рішення, то вибір його варіантів може стати дуже обмеженим, що підвищує ймовірність прийняття хибного рішення.
Таким чином, ми переконалися, що прийняття рішення безпосередньо пов’язане з ризиком. Проблему, яку необхідно розв’язати при цьому, можна розкласти на чотири складові:
- можливі дії;
- можливі події;
- наслідок (віддача) кожної дії залежно від кожної події;
- ймовірність того, що подія станеться.


загрузка...