загрузка...
 
10.4. Оформлення результатів податкових перевірок
Повернутись до змісту
За результатами перевірок та обстежень, проведених на підприємствах, посадові особи державних податкових інспекцій складають акти. Акти складаються на спеціальних бланках. В них повинні указуватися такі дані:
повна назва підприємства, що перевіряється;
прізвище, ім'я, по батькові, посада та місце роботи особи, що проводила перевірку;
прізвище, ім'я, по батькові, посада та місце роботи осіб, з відома і в присутності яких проводилась перевірка;
підстава для проведення перевірки (план роботи, доручення, наказ тощо);
період, за який проводилась перевірка;
дата проведення попередньої перевірки, усунення виявлених порушень;
питання, з яких проводилась перевірка, точна назва і перелік бухгалтерських документів, що перевірялися;
докладне викладення фактів виявлених порушень законодавства про податки та інші податкові платежі, порядку ведення бухгалтерської звітності, складання податкових декларацій, розрахунків, а також фактів порушення порядку подання цих документів до податкових органів;
посилання на законодавчі та інші інструктивні документи з указанням їх номеру, дати, ким затверджений, статті, пункту, які порушено, а також в якій бухгалтерський звітності і за який період встановлено порушення;
обов'язкові вимоги до керівників підприємств, установ і організацій щодо усунення виявлених порушень.
Для підтвердження окремих записів в акті, до нього можуть додаватися необхідні розрахунки. В окремих випадках вилучаються документи або копії з них, які свідчать про виявлені факти порушень. В такому разі у акті робиться відповідний запис з розпискою посадової особи і переліком документів, що вилучаються.
Якщо в ході перевірки виявлено порушення і донараховано суми податків, то податковим інспектором на окремому аркуші складається розрахунок фінансових санкцій, який додається до акту.
Акт підписується посадовою особою податкової інспекції, яка здійснювала перевірку, керівником та головним бухгалтером підприємства.
Один примірник акту перевірки та всіх додатків до нього, включаючи розписку з переліком вилучених документів, передається керівнику підприємства. Другий примірник не пізніше наступного дня після підписання акту реєструється в спеціальному журналі обліку результатів контрольної роботи і передається на розгляд начальнику відділу. Рішення про застосування фінансових санкцій приймається Головою податкової інспекції або його заступником.
Акти перевірок, за яким прийняті письмові рішення щодо застосування фінансових санкцій передаються у відділ обліку та звітності для контролю за стягненням належних сум в бюджет.
Згідно з чинним законодавством до підприємств, організацій та громадян-суб'єктів підприємницької діяльності можуть застосовуватися такі види фінансових санкцій.

Фінансові санкції застосовуються незалежно від причин, з яких було занижено суму податку. Платник несе відповідальність і в тому разі, коли порушення спричинене помилково (у зв'язку з недостатнім досвідом роботи бухгалтера, неохайністю у веденні бухгалтерського обліку тощо).
При застосуванні фінансових санкцій за неподання чи несвоєчасне подання податковим органам податкових декларацій, розрахунків, а установам банків - платіжних доручень на перерахування належних сум в бюджет враховується наявність переплати з конкретного виду платежу. Якщо порушення встановленого строку подання податковим органам зазначених документів не призвело до несвоєчасного надходження податків чи інших обов'язкових платежів в бюджет, то фінансова санкція у розмірі 10 відсотків не застосовується. Ця санкція також не застосовується, якщо платник своєчасно подав в установу банка платіжне доручення на перерахування податку в бюджет, незалежно від наявності коштів на рахунку платника, але порушив при цьому встановлені строки подання в податкову інспекцію декларацій, розрахунків та інших необхідних документів.
Фінансова санкція за неподання чи несвоєчасне подання аудиторського висновку з вини господарюючого суб'єкта обчислюється виходячи з 10 відсотків належної до сплати тільки суми податку на прибуток за річними розрахунками.
Фінансові санкції за порушення законодавства про оподаткування підлягають перерахуванню в бюджет підприємствами та організаціями в десятиденний строк з дня складання акти перевірки, а громадян - у п’ятнадцятиденний строк з дня прийняття податковою адміністрацією відповідного рішення.
Фінансові санкції не застосовуються, коли підприємство, організація чи громадянин до початку перевірки державною податковою інспекцією самостійно виявили порушення в обчисленні податку чи іншого обов'язкового платежу і письмово повідомили про ціни державну податкову адміністрацію (подали уточнену декларацію, розрахунок) та здійснили відповідні розрахунки з бюджетом, тобто подали в установ банка платіжне доручення на перерахування належних сум в бюджет.
Чинним законодавством за порушення податкового законодавства передбачена також адміністративна відповідальність. Види порушень і розміри стягнень наведені в таблиці.


Приховування (заниження) прибутку (доходу) або приховування інших об'єктів оподаткування, вчинене навмисне, тягне за собою кримінальну відповідальність. Вид покарання залежиться від розміру несплачених податків. Законом встановлено поняття значних, великих та особливо великих розмірів несплати податку, які наведено в таблиці.
Підприємствам, об'єднанням та організаціям надається право оскаржити дії службових осіб податкових органів. Скарги подаються тому органу, якому ці особи безпосередньо підпорядковані. Скарги розглядаються і рішення по них виноситься не пізніше 30-денного строку з моменту надходження скарги. Рішення по скаргах можуть бути оскаржені в місячний строк до вищестоящого податкового органу.

У разі незгоди з прийнятим рішенням вищестоящим податкового органу воно може бути оскаржено в судовому порядку.загрузка...