загрузка...
 
ТЕМА 1. ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ЯК ОСНОВА МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ ; 1.1.Суть і фактори глобалізації; 1.2. Інтернаціоналізація бізнесу і менеджменту; 1.3. Шляхи і обмеження інтернаціоналізації бізнесу і менеджменту; Міжнародний менеджмент - Панченко Є. Г.
Повернутись до змісту

ТЕМА 1. ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ЯК ОСНОВА МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ

1.1.Суть і фактори глобалізації

Глобалізація - посилення взаємозалежності національних економік, переплетіння соціально-економічних процесів, що відбуваються у різних регіонах світу і спонукають фірми до пошуку кращих умов діяльності.

а) Рушійні фактори глобалізації

• Подолання нерівномірного розміщення сировинних і енергетичних ресурсів по території планети.

• Природно-кліматичні і економічно-географічні відмінності, що зумовлюють територіальний поділ праці, спеціалізацію країн і викликають розвиток і поглиблення взаємозв'язків між ними.

• Досягнення транспорту і комунікацій.

• Наростання відкритості ринків і міжнародних відносин.

• Прискорення темпів технологічних нововведень і виведення винаходів на ринок.

• Кооперація зусиль багатьох держав в екологічній сфері.

б) Гальмуючі фактори глобалізації

• Відмінності соціально-економічних систем.

• Втручання держав в економіку і політика протекціонизму.

• Коливання обмінних валютних курсів.

• Традиційні конфлікти.

• Ідеологічні розбіжності.

• Релігійні обмеження.

в) Ключові фактори глобалізації

• Інтернаціоналізація.

• Етика.

• Підприємництво.

• Ділові комунікації.

 

1.2. Інтернаціоналізація бізнесу і менеджменту

Інтернаціоналізація бізнесу і менеджменту - поєднання зусиль національних і міжнародних компаній різних країн у здійсненні різноманітних ділових операцій.

Багатонаціональні компанії, корпорації (multinational company - MNC) - це такі організації що роблять бізнес в двох або більше країнах, тобто здійснюють значні ділові операції і мають інтереси на ринках іноземних країн.

• Метод поступового переходу від однієї фази інтернаціоналізації до наступної (Phased intemationalization) - компанія пропонує продукти в іншій країні (країні - господаря) після ретельного дослідження ринку.

б) Вихід на міжнародні ринки з новими продуктами, що відповідають потребам клієнтів в країні-господаря

в) Використання різних форм інтернаціоналізації бізнесу

1.3. Шляхи і обмеження інтернаціоналізації бізнесу і менеджменту

• Розвиток міжнародних економічних відносин і розширення сфери міжнародного менеджменту

• Використання досвіду управління провідними міжнародними корпораціями • Розширення міжнародної підготовки кадрів менеджерів

• Спільні дослідження проблем міжнародного бізнесу і менеджменту.

Два основних типи виробництва у багатонаціональних корпораціях:

• Багатонаціональне виробництво - компанія має окрему стратегію щодо кожної країни і конкурує з місцевими підприємствами.

• Глобальне виробництво - міжнародні компанії конкурують між собою по всьому світі.

Основні типи міжнародних корпорацій:

а) Американські корпорації

• Дженерал Моторз

• Дженерал Електрик

• Ай-Бі-Ем

• Мобіл Ойл

• Ай-Ті-Ті

• Форд Моторз

• Америкен Експрес

• Банк Америка

• Кока-Кола

• Проктер енд Гембл

б) Корпорації іноземного володіння

• Юнілевер

• Ройял Дати Шелл

• Нестле

• Філіпс

• Тойота Моторз Соні

• Вольксваген Хонда

в) Неприбуткові корпорації

• Червоний Хрест

• Римська Католицька Церква

• Армія США

г) Іноземні корпорації з американським володінням

• Ліптон Бантам

• Букс

• Сакс-фіфс Авеню

• Капітал Декордс

Методи виходу корпорацій на міжнародні ринки

а) Обслуговування зарубіжних ринків продуктами, що виготовляються вдома

• Метод сліпого пошуку ( Shot - in - the - dark method) - компанія пропонує навмання один або декілька найкращих продуктів, які виробляються вдома.

Таблиця 1.1.

Деякі обмеження, що застосовуються до неєвропейських фірм при виході на ринок Європейського Союзу

Товари

Основні засоби обмеження

Автомобілі

Японські автомобілі і легкі траки імпортуються в обсязі до 9,5% ринку ЄС, хоча нещодавно цей обсяг становив 11%

Фінансові послуги

Зарубіжні банки і торговці цінними паперами не допускаються на ринок ЄС, якщо їх країни не гарантують їм взаємні права

Комп'ютери

Політичний тиск використовується для переконанню американських і японських компаній організовувати - більше виробництва і досліджень в Європі

Побутова електроніка

Європейські стандарти більш сприятливі для компаній ЄС; жорсткі митні тарифи встановлені на імпорт нових технологій, зокрема таких як телевізори високої чіткості, домашня автоматика

Засоби масових комунікацій

Субсидії на нові культурні програми на телебаченні виробництво фільмів зменшені, оскільки це пов'язується із збільшенням впливу американських розважальних груп.

Державні замовлення

Державні контракти в телекомунікаціях, транспорті, водопостачанні і енергозабезпеченні не надаються ком паніям тих країн, які не відкривають подібні проекти для компаній ЄС.

Телекомунікації

Державним агентствам дозволяється утримувати монополію в телефонному зв'язку, передачі даних і надається підтримка їм як локальним постачальникам для таких найважливіших закупок як великі телекомунікаційні комутатори.
загрузка...