загрузка...
 
ТЕМА 3. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ І МЕНЕДЖМЕНТУ; 3.1. Середовище міжнародного бізнесу; 3.2. Здатність менеджерів до міжнародного бізнесу і методи їх визначення; 3.3. Особливості основних функцій міжнародного менеджменту; Міжнародний менеджмент - Панченко Є. Г.
Повернутись до змісту

ТЕМА 3. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ І МЕНЕДЖМЕНТУ

3.1. Середовище міжнародного бізнесу

• Культура

• Економіка

• Політика

• Технологія

а) Культура - це набуття знань про використання людьми уявлень щодо досвіду і загальної суспільної поведінки

Вірування

Традиції

Закони

Форми прояву культури:

Цінності

Звички

Позиція

Мораль

Поведінка

Мистецтво

Основні характеристики культури

• Культура не є біологічною рисою, а являє собою результат навчання і досвіду (Learned)

• Люди причетні до культури певних соціальних груп (Shared)

• Культура передається від покоління до покоління (Tmnsgenerational)

• Культура пов'язана з певними символами (Symbolic)

• Культура являє собою певну систему, цілісність і має власну структуру (Patteemed)

• Культура грунтується на здатності людей пристосовуватись до змін (Adaptive).

Приклади впливу культури суспільства на підходи в менеджменті

• Централізація проти децентралізації прийняття рішень

• Безпечність проти ризику

• Індивідуальні винагороди проти групових

• Неформальні процедури проти формальних

• Висока організаційна лояльність проти низької

• Кооперація проти конкуренції

• Короткострокові горизонти проти довгострокових

• Стабільність проти інновацій

б) Ключові характеристики національних економік як елемента середовища міжнародного бізнесу і менеджменту

• Стабільність і рівень розвитку

• Рівень інфляції

• Стабільність національної валюти

Класифікація національних економік за рівнем розвитку:

• Розвинуті країни (Developed countries).

• Країни з перехідною економікою

• Слабо розвинуті країни (Less-developed countries - LDC)

Особливості слабо розвинутих країн з позицій міжнародного бізнесу і менеджменту

• Низький рівень виробництва валового національного продукту на душу населення

• Низький рівень життя населення

• Слабкий розвиток промисловості, освіти, систем розподілу і комунікацій

• Значна кількість державних регуляторів і втручання держави в економіку

• Нарощування прямих іноземних інвестицій

• В цих країнах проживає понад 80% населення, на їх долю припадає 25% світової ділової активності

в) Політика включає три фактори впливу на діяльність багатонаціональних корпорацій:

1) Урядові позиції щодо міжнародних операцій.

• Стимули для започаткування бізнесу в країні - господаря (низькі процентні ставки за кредит, податкові пільги, прискорена амортизація, дотації і субсидії).

• Встановлення різних вимог до міжнародних компаній виходячи з свого суверенітету (обмеження долі іноземного капіталу у статутному фонді підприємств, вимоги продавати товари і технології на місцевих ринках, створення робочих місць для місцевого населення і т.і.).

2) Ефективність державного управління

• Наявність бюрократичних структур, що заважають діяльності багатонаціональних корпорацій.

• Вплив бюрократичних структур на законодавство у власних інтересах.

• Хабарництво. Закон про корупцію в зовнішньоекономічній діяльності США (1977 р.) забороняє американським компаніям давати хабарі іноземним урядам. У Франції, Великобританії це не забороняється, а навпаки, сума хабарів вираховується з податку.

3) Політична стабільність

• Експропріація і націоналізація

• Політичні ризики (макроризик і мікроризик)

• Тероризм

4) Технологія

• Рівень технології в країні-господарі

• Взаємозв'язок між технологією і операціями міжнародних компаній

• Витрати на сировину, енергію, транспорт і ін.

Таблиця 3.1

Порівняльна характеристика середовища для національних і міжнародних компаній

Характеристика середовища

Національні

Міжнародні

Освітнє середовище

1. Мови (говорити, писати, спілкуватись)

Одна

Багато

2. Освітні системи (якість, рівень, тривалість)

Не створює

напруження

Створює велике

напруження

Соціальне середовище

1. Цінності, позиції (через досягнення, сприйняття ризику, наукові методи роботи)

Однорідні

Різноманітні

2. Соціальна організація (влада, статус, ролі, інститути, мобільність соціальних систем)

Подібна

Різна

Політико-правове середовище

  1. 1. Політична орієнтація (влада, ідеологія)

Державна

Транснаціо­нальна

2. Правове середовище (закони, кодекси, регулятори)

Цілком

уніфіковане

Різне

3. Національний суверенітет

Один

Багато

4. Урядова політика

Подібна

Різні

Економічне середовище

1. Економічний розвиток (слабкий розвиток, індустріалізація)

Подібні стадії

Різні стадії

2. Економічна система (капіталістична, змішана‚ соціалістична)

Подібна

Різна

3.2. Здатність менеджерів до міжнародного бізнесу і методи їх визначення

Таблиця 3.2.

Профіль зарубіжного досвіду 433 вищих керівників (Chief Executive Officers) міжнародних компаній різних країн (в %)

№№

Показники

США

Європа

Японія

Тихо-

океан­-

ський

регіон

1.

Не мають зарубіжного

досвіду

14

3,1

1,1

2,6

2.

Одно-дворазові щорічні

закордонні відрядження

23

1,0

15

18

3.

Більш ніж дворазові

щорічні відрядження

56

80

78

75

4.

Зарубіжне навчання

16

28

13

54

n

5.

Зарубіжна робота

32

47

19

46

6.

Управління підрозділами

компанії за кордоном

16

37

5,3

2,1

7.

Кількість директорів з

інших країн

21

34

3,1

41

Джерело: G.Anders. Going Global Vision Vs Reality. - The Wall Street Journal. 1989.Sept.22h.R21.

Таблиця 3.3.

Порівняльна характеристика більш придатних і менш придатних менеджерів до міжнародного бізнесу

№№

Характеристики

Більш здатні

Менш здатні

1.

Особисті цілі

Схильні адаптувати до

індивідуальностей

Схильні адаптувати

до суспільства

2.

Опанування вимог

для успішної

взаємодії з іншими

Не потребують

спеціальних навичок,

успішна адаптація

визначається

вимогами ситуації

Потребують таких

навичок як

терпимість,

співчуття, чесність,

лібералізм, гнучкість

3.

Ключове питання в

процесі адаптації до

нової культури

Що відбувається?

Вивчення для опису,

інтерпретації і

розуміння

Чому це

відбувається?

Вивчення для

з'ясування,

міркування і

обговорення

4.

Підстави для

прийняття рішень

Почуття і враження є

найбільш важливими

Факти і інформація є

найбільш важливими

5.

Процес аналізу

взаємозв'язку

культури і Інформації

Намагання кількісно

описати різні

культури у спробі

розрізняти їх між

собою

Намагання кількісно

порівнювати і

оцінювати різні

культури

6.

Внутрішні зміни

Модифікація

стереотипів,

прояснення вражень і

тлумачень

Підтвердження

стереотипів і

вражень

7.

Вплив на поведінку

менеджера

Соціальна гнучкість і

відкритість

Соціальна

упередженість і

віддаленість

Джерело: Ratiu I. Thinking Intemationaly. - International Studies of Management and Organizations. 1983, Spring - Summer, p. 146.

3.3. Особливості основних функцій міжнародного менеджменту

Таблиця 3.4.

Порівняльна характеристика функцій менеджменту для національних і міжнародних компаній

n

Функції менеджменту

Національні

компанії

Міжнародні

компанії

Планування

1. Вивчення середовища з

точки зору загроз і

можливостей

Національний ринок

Всесвітній ринок

2. Потенціальний конфлікт

корпоративних цілей з

економічними і

політичними цілями країн

Однієї країни

Багатьох країн

Організація

1. Організаційна структура

Структура для

внутрішніх

операцій

Глобальна структура

2. Погляд на владу

Подібний

Різний

Укомплектування штатів

1. Джерела управлінських

талантів

Національний

ринок праці

Всесвітній ринок

праці

2. Орієнтація менеджерів

Переважно

етноцентрична

Геоцентрична

Керівництво

1. Лідерство і мотивація

Формуються

однією культурою

Формуються

багатьма різними

культурами

2. Комунікаційні лінії

Порівняно короткі

Мережі з

великими

відстанями

Контроль

1. Система звітування

Одні вимоги

Багато різних

вимог

2. Система обліку

Однієї країни

Багатьох країн
загрузка...