загрузка...
 
ТЕМА 10. КЕРІВНИЦТВО У МІЖНАРОДНОМУ БІЗНЕСІ; 10.1. Особливості керівництва міжнародними корпораціями; 10.2. Процес селекції менеджерів в транснаціональних корпораціях; 10.3. Основні моделі керівництва міжнародним бізнесом ; Міжнародний менеджмент - Панченко Є. Г.
Повернутись до змісту

ТЕМА 10. КЕРІВНИЦТВО У МІЖНАРОДНОМУ БІЗНЕСІ

10.1. Особливості керівництва міжнародними корпораціями

Керівництво - це процес впливу на людей для спрямування їх зусиль на досягнення певних цілей

Два важливих аспекти керівництва міжнародними корпораціями:

• Філософські основи поглядів керівників на підлеглих (теорії X,Y,Z)

• Підходи до лідерства як відображення характеристик автократії - участі і поведінки керівників

Автократичне керівництво (Authoritarian Leadership)

1) Автократичне керівництво (Authoritarian Leadership)

Патерналістське керівництво (Paternalistic Leadership)

2) Патерналістське керівництво (Paternalistic Leadership)

Демократичне керівництво (Participative Leadership)

3) Демократичне керівництво (Participative Leadership)

Мал. 10.1. Взаємодія між керівниками і підлеглими

10.2. Процес селекції менеджерів в транснаціональних корпораціях

Схема селекції менеджерів для зарубіжної діяльності

Мал. 10.2 Схема селекції менеджерів для зарубіжної діяльності

10.3. Основні моделі керівництва міжнародним бізнесом

а) Основа прийняття рішень

1) Фактологічний менеджер - знаходить доступну інформацію і готує рішення, спираючись на факти і дані. Фокус його зусиль зосереджено на документованих теперішніх подіях і даних, для реєстрації яких йому потрібно мати відповідні навички. Кожен менеджер цього типу має свої власні методи діяльності.

2) Інтуїтивний менеджер - грунтується у прийнятті рішень на свої уявлення і інновації. У своїй діяльності Його міркування перескакують від однієї ідеї до іншої, що дозволяє йому обгрунтувати цілі. Фокус його уваги пов'язаний з майбутнім.

3) Аналітичний менеджер - відзначається логічністю і систематичністю, ретельним зважуванням наявних альтернатив. Його мислення зачіпає минуле, теперішнє і майбутнє, стратегію і тактику. Прийняття ним рішень є результатом систематизованого підходу до формулювання альтернатив і їх комплексного співставлення, аналізу.

4) Нормативний менеджер є ідеалістичним і довірливим до того, як може бути вирішена та чи інша проблема. Фокус його уваги - минулий досвід, який оцінюється з позицій його використання в нових діях. Він наполягає на оцінці виконання в залежності від розподілу, сприйняття, розуміння досягнутих цілей. Прийняття рішень пов'язується з діями управлінської команди, організації і її культури.

b) Чотири основні типи керівників

1) Адміністратор - керівник, здатний виявити слабкі ланки у роботі і прийняти для їх усунення ефективні корегуючи заходи.

2) Лідер - керівник, спроможний спілкуватись з людьми, розпізнавати потенціал кожного працівника і зацікавити його у повному використанні цього потенціалу, вести людей за собою, викликати у них віру в успіх справи.

3) Плановик - керівник, який прагне оптимізувати майбутню діяльність фірми, концентруючи основні ресурси в традиційних сферах діяльності і спрямовуючи її на досягнення поставлених цілей.

4) Підприємець - керівник, який прагне змінити динаміку розвитку фірми, а не екстраполювати її минулу діяльність, шукає нові напрями діяльності, експериментує і ризикує.
загрузка...